2018. januári hatálybalépéssel a mobilitási célú lakhatási támogatás, tehát amiből a munkáltató támogathatja a dolgozók albérleti kiadásait, nagyobb keretösszeggel lesz igénybe vehető. Idén a minimálbér 40 százalékáig adhatta a munkaadó havonta, jövőre ez viszont már 60 százalék lesz – olvasható az alon.hu cikkében.

Szám szerint a 2017-es 51 ezer forintról, 82 800 forintra emelkedik, amiben a minimálbér növekedése is benne van. Mindez a munkaviszony első két évére vonatkozik, ez később csökkenni fog 40 százalékra a következő két évre, de az ötödik évben is marad még 20 százalék.

Nagyon fontos ennél az elemnél, hogy a határozott, illetve határozatlan munkaszerződéssel dolgozók is igényelhetik jövőre.

A Diákhitel tervezett munkáltatói térítésével kapcsolatban elmondta: nagyon sok munkaadó kapta fel a fejét az ötletre, ugyanis számos olyan dolgozójuk van, akiknél ez jó támogatási forma lehet.

Az, hogy kinek mi éri meg a legjobban, az nagyban attól is függ, hogy kinek milyenek a fogyasztási szokásai, valamint hogy milyenek a munkáltatói célok. Például olyannak nem érdemes lakáscélú támogatást adni, akinek nincsen lakáshitele, ezen kívül, ha a munkaadó célja, hogy magához vonzza a munkaerőt, akkor albérleti támogatással fog operálni.

Jövőre tehát maradnak az idén megismert juttatások, amire van már megszavazott törvényi környezet, az az albérleti támogatás emelkedése, aminek már csak hatályba kell lépnie. Az egyes meghatározott juttatásoknál, hogyha a szociális hozzájárulási adó csökkentését követik, akkor alacsonyabb lehet a közteher.

A SZÉP-kártya

Szabó László az MKB üzletág igazgatója arról számolt be a SZÉP Kártyával kapcsolatban, hogy a dolgozók és a munkaadók is többek között azért szeretik ezt a lehetőséget, mert a szabályozása stabil, maga a rendszer is már a hetedik évét tapossa. Emellett

 Rendkívül rugalmasan használható juttatás, ráadásul mindkét fél számára teljesen ingyenes, gyakorlatilag csak utalni és felhasználni kell azt, emellett nagyon sok az elfogadóhely is.

A belföldi üdülésnél legáltalánosabb a SZÉP Kártyák elfogadása, emellett a vendéglátás alszámla is folyamatosan bővül: ma már nem csak a nagyobb éttermek, hanem például munkahelyi étkezdék is elfogadják, ahol melegételt tudnak kiszolgálni.

A cafeteria olyan juttatási rendszernek,, amikor a munkáltató egy keretösszeget ad a munkavállalói számára, illetve egy „menüt”, ami alapján a dolgozók összeválogathatják, hogy ki milyen juttatásra szeretné azt elhasználni.

A válaszható juttatásokba beletartozik a pénzösszegű juttatás és a három alszámlás Széchenyi Pihenőkártya, ide tartoznak az adómentes elemek, mint például a mobilitási célú lakhatási támogatás, amivel albérleteket lehet téríteni, illetve a lakáscélú támogatás, ami lakásvásárlásra és építésre is alkalmas.

Nem maradhatnak ki a sport- és kulturális rendezvényre szóló belépők sem. Ha a munkáltató bővíti a lehetőségeket, akkor lehet választani az étkezési utalvány, az egészségpénztár, nyugdíjpénztár, önsegélyező pénztár, illetve iskolakezdési támogatás és még egyebek között.

Forrás: alon.hu

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció