Az Eurostat előrejelzése szerint 2080-ra a 80 évesnél idősebb emberek részaránya Európa teljes népességén belül megduplázódik, és már csak két dolgozó fog eltartani egy nyugdíjast, szemben a mostani, átlagosan néggyel. Bár a társadalom elöregedése szempontjából Magyarország Európa középmezőnyében foglal helyet, az öngondoskodás itthon európai összehasonlításban nagyon alacsony szintű – olvasható a 24.hu-n.

Tovább folytatódik az európai társadalmak elöregedése: egyszerre nő az átlagéletkor és csökken a születések száma – áll az Eurostat 2014-ben, az EU 28 tagországában elvégzett és a közelmúltban publikált kutatásában.

A kutatás a 2014. évi adatokat és a demográfiai trendeket figyelme véve az európai nyugdíjrendszerekre nézve drámai előrejelzéseket fogalmaz meg. Eszerint 2080-ra a 80 év fölöttiek részaránya a jelenleginek a duplájára nő, a 65 év felettiek összességében a lakosság közel harmadát (28.7%) fogják kitenni az EU 506-ról 520 milliósra duzzadó népességében, szemben a mostani 18,5 százalékkal.

2060-ban már csak két kereső jut egy nyugdíjasra

A munkakorú, vagyis a 15-64 éves emberek részaránya ezzel párhuzamosan csökken, amelynek eredményeként már 2060-ban mindössze két keresőnek kell eltartania egy nyugdíjas korú embert (65 évnél idősebb), szemben a jelenlegi néggyel. Ha az összes eltartottal számolunk – az időseken kívül a még nem munkaképes kiskorúakat is figyelembe vesszük – akkor a 2014. évi 51,8-ról 2080-ra 77,9 százalékra nő az un. teljes függőségi ráta (a gyermekkori és az időskori függőségi ráták összege), vagyis csaknem minden emberre jut majd egy eltartott.

A fenti adatok a vizsgált uniós országok átlagát mutatják, ám 2014-ben az egyes országok között jelentősek voltak az eltérések. Például Szlovákiában és Írországban hat ember, míg a skála másik végén elhelyezkedő Németországban csupán három ember tart el egy nyugdíjast. Ennek megfelelően Írországban jelenleg a legmagasabb, 22 százalék a fiatalok (0-14 éves) aránya, ugyanakkor ez az arány csak 13 százalék Németországban. Magyarország a középmezőnyben helyezkedik el a maga 40 év körüli átlagéletkorával és a körülbelül 25 százalékos időskori függőségi rátájával – vagyis jelenleg az EU átlagával megegyezően, nálunk is négy ember tart el egy nyugdíjast.

Mindazonáltal, a trendekből az olvasható ki, hogy az időskori függőségi arány 2060-ra gyakorlatilag kiegyenlítődik az Unióban és mindenütt 50 százalék körüli értékre áll be, vagyis két munkakorúra jut majd egy nyugdíjas korú ember.

Magyarországon az öngondoskodás szintje az európai átlagnál jóval alacsonyabb

Magyarország és az Eurozóna tagországainak GDP-növekedése, az előrejelzések szerint, alig fogja meghaladni a 2 százalékot, vagyis a rendelkezésre álló források várhatóan nem fognak az eltartottak számának növekedésével lépést tartani. „A trendeket figyelve jól látható, hogy az államilag garantált nyugdíj szükségszerűen egyre jobban elszakad majd a munkajövedelmektől" – fűzte a kutatás eredményeihez Szabó Anikó az NN Biztosító marketing igazgatója.

„Ezért is fontos, hogy minél többen és minél előbb valamilyen formában – az állami nyugdíj mellett – maguk is gondoskodjanak nyugdíjas éveik anyagi biztonságáról. Hiszen Magyarországon, akinek ma 30 éve van hátra a nyugdíjig, az átlagosan több mint 16 évet fog nyugdíjasként eltölteni. Korántsem mindegy, milyen anyagi körülmények között."

Forrás: 24.hu