Meghatározott területeken nyugdíj mellett is lehet dolgozni a közszférában augusztus végéig. Az ado.hu ismertette a szabályozást.

Mind a munkaadókat, mind a nyugdíj mellett munkát végzőket jelentősen érinti, hogy 2022. szeptembertől változott a jogszabály, mely rendelkezés 2023 szeptemberéig hatályos.

A közfeladatok folyamatos ellátása érdekében egy meghatározott időtartamra, 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-ig a korábbiaktól eltérően nem kerül szüneteltetésre azon személy öregségi nyugdíja, korhatár előtti ellátása, szolgálati járandósága, átmeneti bányászjáradéka, illetve táncművészeti életjáradéka (a továbbiakban együtt: ellátása),

  • aki szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál, illetve
  • köznevelési vagy szakképző intézményben

folytat keresőtevékenységet az ellátás mellett.

268/2022.(VII. 29.) Korm. rendelet és a 269/2022.(VII.29.) Korm.rendeletben foglaltak szerinti mentesítés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 83/C §-a alapján történő nyugellátás folyósításának szüneteltetési kötelezettsége alól ad felmentést, mely szüneteltetésre a nyugdíjas személy ott megnevezett tizennégy féle jogviszonyban, közszférában történő foglalkoztatása alatt kerül sor. (Ugyanígy rendelkezik a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 11/A§-a is.)

A mentesítés csak a fent meghatározott területeken, kizárólag a fenti feladatokat ellátó foglalkoztató esetében áll fenn, nem vonatkozik a közszféra többi, egyéb feladatot ellátó foglalkoztatójánál végzett tevékenységre, ahol nem történt változás az ellátás folyósításának szüneteltetésére vonatkozó szabályoknál.

Az ellátás folyósításának szüneteltetése alóli tizenkét hónapos mentesítés megilleti azokat is, akiknél 2022. augusztus 31-ét követően jön létre a szociális, gyermekvédelmi, vagy gyermekjóléti szolgáltatónál, intézményben, hálózatnál a foglalkoztatás, vagy ellátásukat 2022. augusztus 31-ét követő naptól állapítják meg. Ezekben az esetekben az ellátás folyósítása nem szüneteltethető a jogviszony létesítésének, illetve az ellátás megállapításának időpontját követő tizenkettedik hónap utolsó napjáig.

Azokban az esetekben, amelyekben 2022. augusztus hónapban szünetelt az ellátás folyósítása a korábbi szabályozás alapján, az érintett személynek kérelmeznie kellett az ellátás újbóli folyósítását a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál a kérelemhez szükséges foglalkoztatói nyilatkozat mellékelésével együtt.

A foglalkoztatói nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt a tényt, hogy a foglalkoztató szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti szolgáltatónak, intézménynek, hálózatnak, illetve köznevelési vagy szakképző intézménynek minősül-e, továbbá a jogviszony fennállására, keletkezésének időpontjára, és a foglalkoztatóra vonatkozó adatokat.

Forrás: ado.hu