Már lehet jelentkezni a 2021-es pedagógusminősítésre, elérhető a jelentkezési lap és a fontos tudnivalók – írja az eduline.hu.

Pedagógus I., Pedagógus II., Mesterpedagógus vagy Kutatótanár pedagógusminősítésre lehet jelentkezni, a napokban megjelent a 2021. évi pedagógusminősítési keretszámról és a minősítési tervbe való felvétel különös feltételeiről szóló közlemény. A minősítésre jelentkezés – a Mesterpedagógus fokozat megszerzésére irányuló kivételével – már a kormányrendelet általános szabályozása alapján történik, különös feltétel meghatározása nélkül - fogalmaz az Oktatási Hivatal (OH), hozzátéve: így a sok tanárnak lesz lehetősége a magasabb fokozat elérésére.

Hogyan lehet jelentkezni?

A tanárok az őket foglalkoztató intézmény vezetőjénél kezdeményezhetik minősítésüket. Az OH valamennyi köznevelési intézménynek elküldi a jelentkezéssel kapcsolatos információkat, valamint a jelentkezési lapokat, ezt itt is eléritek.

Mi a jelentkezési határidő?

A jelentkezési lap két példányát aláírva 2020. március 31-éig kell benyújtani az intézményvezetőnek, aki aláírásával igazolja, hogy a pedagógus az eljárásra jelentkezett, majd a jelentkezési lapból visszaad egy példányt a pedagógusnak. Kiemelik, hogy az aláírt jelentkezési lapot mindkét félnek meg kell őriznie az igazolások miatt.

A jelentkezési lapok alapján az intézményvezető 2020. április 15-éig rögzíti a jelentkezéseket, a megjelölt fokozattal együtt.

Mikorra várható eredmény?

A miniszter – az OH közreműködésével – a pedagógusokat és a munkáltatókat legkésőbb 2020. június 30-áig értesíti az eredményről.

Forrás: eduline.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Munkajogi tanácsadó válaszol

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ