Elutasították a Színház- és Filmművészeti Egyetemre vonatkozó rendelkezések elleni bírói kezdeményezést. A Magyar Narancs cikke.

 Megszületett az Alkotmánybíróság döntése abban az ügyben, amelyet Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) Hallgatói Önkormányzata kezdeményezett, amikor megtámadta az SZFE fenntartó alapítványt, mivel az a felsőoktatási törvény módosítása és az egyetem alapítványi tulajdonba adása folytán 2020 augusztusában új egyetemi alapító okiratot és új szervezeti és működési szabályzatot fogadott el. 

Az Alkotmánybíróság a pénteken közzétett döntésében kimondta:

nem alaptörvény-ellenes a felsőoktatási törvény módosítása, de a felsőoktatási intézmény szenátusát megillető véleményezési jog gyakorlására vonatkozóan az alkotmánybíróság alkotmányos követelményt állapított meg.

Ez azt jelenti, hogy az Alkotmánybíróság elutasította a Színház- és Filmművészeti Egyetemre vonatkozó törvény és a felsőoktatási törvény egyes rendelkezései elleni bírói kezdeményezést, de alkotmányos követelményként állapította meg, hogy a fenntartónak a felsőoktatási intézmény szenátusát megillető véleményezési jog gyakorlására kellő időt,  az érdemi javaslattétel megfogalmazására pedig lehetőséget kell biztosítania, amelyet nyomon követhető módon figyelembe kell vennie a döntéshozatala során.

A bírói indítvány szerint alkotmányellenes volt az, hogy a felsőoktatási törvény módosítása szerint az egyetem fenntartói jogát gyakorló alperesi alapítványt a Kormány hozta létre, ráadásul felette az alapítói jogokat az innovációért és technológiáért felelős miniszter gyakorolja, ő nevezi ki az alperes kuratóriumát, míg vagyonának biztosításáról is a Kormány gondoskodik. Az érvelés szerint ez azonban ellentétes az Alaptörvény azon rendelkezésével, amely a magyar tudományos és művészeti élet szabadságát írja elő. 

Az Alkotmánybíróság azonban máshogy vélekedett, szerintük ugyanis: "az indítványozó által felvetett alkotmányossági problémára okot adó jogszabályi környezetet a jogalkotó időközben megváltoztatta annyiban, hogy a felsőoktatási autonómia letéteményese, a szenátus, azon jogkörökkel kapcsolatban, melyek korábban egyedül a kuratórium hatáskörébe tartoztak, a megváltozott szabályozás következtében véleményezési vagy egyetértési jogot gyakorol."

Azaz az Alkotmánybíróság szerint a szenátusnak biztosított véleményezési vagy egyetértési jog éppen elég ahhoz, hogy biztosítsa a tudományos és művészeti élet szabadságát.

Hozzáteszik, hogy az Alkotmánybíróság előtt jelenleg további két ügy (IV/1777/2020. és III/795/2021.) van folyamatban, amelyek a Színház és Filmművészeti Egyetem fenntartóváltásával, valamint az új fenntartó intézkedéseivel kapcsolatosak. Ezekben az ügyekben az indítványok vizsgálata szintén megkezdődött, a döntések később várhatóak.

Forrás: Magyar Narancs

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!