A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) vitairatot készített, amiben összefoglalta, hogy alapvetően mi az oktatási rendszer hibája – írja az eduline.hu.

 A vitairatban felvetik az oktatási kiadások és bérek kérdését, a munkaterhelést, életpályamodellt, az iskolaszerkezetet és az oktatás tartalmi szabályozását is. Valamint beszélnek az óvodák és a gyógypedagógia helyzetéről, szakképzés és a társadalmi párbeszéd fontosságáról is.

Az eredményes oktatás három pillére a célok pontos kijelölése, a feltételek megteremtése és a pedagógus módszertani szabadsága. Magyarországon jelenleg egyik feltétel sem teljesül. Iskoláinkban csak akkor folyhat magas színvonalú nevelés és oktatás, ha az intézmények és a pedagógusok kellő autonómiával rendelkeznek

- írja a Pedagógusok Szakszervezete.

Ennek érdekében többek között újra kell gondolni a taneszközök, a tankönyvek fejlesztésének, előállításának, piacának, forgalmazásának teljes rendszerét, a cél a taneszközök piaci versenyének, a választás szabadságának biztosítása. Át kell alakítani az oktatásirányítás szabályrendszerét: az intézményeknek vissza kell adniuk alapvető jogaikat a személyi, a gazdasági, a fejlesztési, a működtetési kérdésekben - írják.

Az elkészült dokumentumot a következő hetekben a fővárosban és a vidéki helyszíneken tervezett fórumokon vitatják meg azokkal, akiket érint vagy érdekel az oktatás, benne a gyermekek jövője.

A teljes dokumentumot itt nézhetitek meg.

Forrás: eduline.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ