Facebook-bejegyzésben tájékoztatott arról a Magyarországon a legtöbb közoktatásban tolgozó tanítót és tanárt tömörítő Pedagógusok Szakszervezete (PSZ)országos vezetősége, hogy hivatalosan is megalakította sztrájkbizottságát. A Mérce cikke.

Közleményükben ehhez hozzátették:

…miután a szakszervezet eddigi követeléseit a 2019. november végi országos tüntetés után sem teljesítette a kormány. A testület arról is határozott, hogy megkezdi a tárgyalásokat a többi oktatási szakszervezettel a sztrájkbizottság kibővítéséről.

A Pedagógusok Szakszervezete tájékoztatja a Pedagógusok Sztrájkbizottságának megalakulásáról a kormányt, amely kijelöli a tárgyalódelegációt.  A PSZ tárgyalódelegációjának közzétett követelései sorrendben a következők:

 1. A szakképzésben dolgozók 2020. július 1. után is maradjanak közalkalmazotti jogviszonyban, munkajogi helyzetüket alapvetően az 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról szabályozza.
  A szakképzésben tanítókra 2020. július 1. után is vonatkozzon a 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, valamint a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról.
 2. A pedagógus bértábla vetítési alapja 2020. január 1. napjától a minimálbér összege legyen.
 3. Az oktatási ágazatban dolgozó nem pedagógus munkavállalók vonatkozásban a költségvetési törvényben meghatározott közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatai a fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámok megtartásával – 2020. január 1. napjával emelkedjenek a következőkre:
  A1-nél a minimálbérre,
  •B1-nél a garantált bérminimumra,
  •F1-nél a garantált bérminimum 130 százalékára .
 4. A pedagógus munkakörben foglalkoztatottak tanítással lekötött munkaideje 2020. szeptember 1-től heti 22 óra legyen.
A tanárok szakszervezete ezzel kapcsolatban közölte, a kormány tájékoztatása a sztrájkbizottság megalakulásáról folyamatban van, illetve bejelentette, a PSZ vitairatot is készített „a magyar közoktatás válságáról”, amelyet a következő hetekben országosan számos fórumon terveznek bemutatni és megvitatni.

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, a még novemberben megtartott tanártüntetések ellenére a kormány egy 2019. decemberi törvénydömpinggel mégis áttolt számos olyan tervet, amely a szakszervezetek szerint károsan érintette a tanárok érdekeit. Ezzel kapcsolatban a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) már január 16-án közölte, „szakképzési sztrájkbizottságot” alakít az ott dolgozó tagok új törvény által bevezetett súlyos érdeksérelmének – melynek értelmében ők már nem a közalkalmazotti besorolásba fognak tartozni – visszavonását követelve.

A PSZ Országos Vezetősége most arról határozott, hogy megkezdi a tárgyalásokat a többi oktatási szakszervezettel a sztrájkbizottság kibővítéséről.

 Forrás: Mérce

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ