Budapesten tart országos demonstrációt a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) más oktatási szakszervezetek és konföderációk támogatásával – írja az eduline.hu.

A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) oktatási kormányzattal folytatott tárgyalásai csaknem egy év alatt sem vezetettek eredményre a béremelésről és a tanárok óraszámának csökkentéséről. A PSZ a magyar közoktatás napjáig (november 22-éig) adott határidőt a kormánynak követelései teljesítésére. A kormány nem hozott döntést, ezért elkerülhetetlen a tüntetés

- írja a szakszervezet közleményében.

A PSZ szerint már mindenki tudja, hogy a tanárok és a diákok túlterheltek, kevés a pályakezdő, alacsony bérük miatt elhagyják a szakmát, sok a nyugdíjba vonuló pedagógus, így nem lesz elég tanár, aki tanítsa a felnövekvő generációt.

Továbbá alacsony az oktatást segítők bére, nincs elég óvoda- és gyógypedagógus, a hatévesek kötelező beiskolázása csak a káoszt növeli, a gyermekvédelemben dolgozók anyagi helyzete megalázó, munkájuk emberfeletti.

Hozzáteszik:

a kormány szakmai egyeztetés nélkül fogadta el a szakképzési törvényt, kiszervezi a szakképzésben dolgozókat a közalkalmazotti törvény hatálya alól és a béremelés ígéretével a munka törvénykönyve előírásait alkalmazná rájuk.

A folyamatosan változó jogszabályokat pedig nehezen tudják követni az adminisztrációtól amúgy is túlterhelt pedagógusok. A tanárhiány miatt sérül a diákok minőségi oktatáshoz való joga - emelik ki.

A Kossuth tér színpadán diák, szülő, továbbá szakszervezeti vezetők is a mielőbbi változások érdekében szólalnak fel - írjá. A PSZ elnöke, Szabó Zsuzsa és a PDSZ elnöke, Szűcs Tamás közösen mond beszédet, valamint felszólal a SZEF és a MASZSZ elnöke is. Illetve a tüntetők petíciót adnak át az EMMI-nek és az ITM-nek.

A PSZ arra kéri a pártokat és politikai szervezeteket, hogy logóikat, zászlóikat ne hozzák magukkal, magánemberként vegyenek részt a tüntetésen, illetve mindenki hozzon magával fekete esernyőt, mert szerintük ez illik az oktatás drámai helyzetéhez.

Forrás: eduline.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ