A szociális ágazatban dolgozó szakgondozók embertelenül nehéz munkájára és alacsony fizetésére, az emiatt kialakult munkaerőhiányra hívta fel a figyelmet a Tisztes Munka Világnapja alkalmából a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) hétfőn kiadott közleménye.

 A MASZSZ csatlakozott az európai globális akcióhoz, amely idén a szektorban uralkodó tarthatatlan állapotokra hívja fel a figyelmet. Magyarországon a szociális szakellátásban dolgozók 91 százaléka nő, nagy részük a nyugdíjas korhoz közelít, és fiatalításra alig van remény

– emlékeztetett a tömörülés elnöke. Kordás László szerint a családtagjukat otthon ápoló nők tömegesen maradnak ki a munkaerőpiacról, tehát közvetlen gazdasági haszna lenne, ha az állam többet fektetne be a szociális területbe, ezért a MASZSZ érdemi szociális párbeszédre hívja az illetékes döntéshozókat, hogy végre felelős, tisztességes megoldások szülessenek.

A Tisztes munka világnapján Szegeden 12 szakszervezet rendezett közös villámcsődületeket, az elsőt a Csongrád Megyei Kormányhivatal főbejárata előtt.

Az akció résztvevői, köztük a szociális ágazatban sztrájkot előkészítő Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének tagjai így figyelmeztettek a kormányzati igazgatásban dolgozók megnövekedett munkaterheire, elvett szabadságára és a beígértnél a legtöbb ügyintézőnek adott kisebb béremelésekre, vagyis a tisztességtelen kormányzati magatartásra. 

Forrás: Népszava

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ