A Szakszervezetek Együttműködési Fóruma (SZEF) Tisztes Munkát Mindenkinek címmel adott ki kiáltványt, hogy biztonságot és szociális védelmet kapjanak a munkavállalók és családjaik. A 11 pontos követeléslistán kérik a kormánytól, hogy indítsanak nemzeti bérfelzárkóztatási programot, legyen foglalkoztatási adatbázis, dolgozzák ki a nyugdíjfelzárkóztatási rendszert, valamint a létminimumhoz igazított minimális kereset meghatározását is kérik többek között – írja a napi.hu.

A Tisztes Munka (Decent Work) koncepcióját a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) vezette be és kezdte terjeszteni 1999-ben. A tisztes munka magába foglalja a  produktív munkavégzés lehetőségét, melynek révén tisztes jövedelmet lehet szerezni  - kezdi közleményét a SZEF, amelyben közzétették követeléseiket.

A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség (ITUC) 2008. óta szervezi meg a Tisztes Munka Világnapját (WDDW) október 7-én.

Ezen a napon a világ szakszervezetei felemelik szavukat a tisztes munkáért. Ezúttal a magyar tagszervezet a globális szegénység leküzdésének feltételeként a tisztes munka lehetőségét kérik, mert szerintük annak hiánya a legtöbb ember számára egyenlő a szegénységgel.

A megfogalmazott 11 pontos követeléslistájuk a következő:

 • Ki kell dolgozni a középtávú (2025-ig megvalósítandó) nemzeti bérfelzárkóztatási programot, külön kitérve az állami foglalkoztatottakra.
 • A bérfelzárkóztatási programmal összhangban ki kell dolgozni a középtávú minimálbér és garantált bérminimum programot. Legalább a közszférában be kell vezetni a diplomás bérminimumot.
 • Minden évben meg kell határozni az éves bérajánlás mértékét.
 • Ki kell dolgozni a közszolgálati életpálya modellek minimális szakmai követelményeit, amitől eltérni az egyes szakmák esetében csak pozitív irányban lehet.
 • Ki kell dolgozni egy hiteles, a munkavállalók érdekeit is tartalmazó foglalkoztatási adatbázist és abból különböző típusú, jól felhasználható "kivonatokat" kell készíteni.
 • A Magyarországon hosszú időn át alkalmazott létminimum számítás módszertanával évente meg kell határozni a létminimum összegét.
 • A háztartások életszínvonala, 2014. KSH" felmérés figyelembe vételével folyamatosan meg kell határozni az átlagos megélhetéshez szükséges minimális kereset értékét.
 • Ki kell dolgozni egy középtávú (2025-ig megvalósítandó) nemzeti nyugdíj-felzárkóztatási programot.
 • Ki kell dolgozni a 2022. és a 2026. évi országgyűlési választásokhoz kapcsolódóan a pártoktól, illetve a kormányoktól megkövetelt minimálbér, garantált bérminimum, átlagbér és nyugdíjemelési elvárásokat.
 • Létre kell hozni az ILO alapokmányoknak megfelelően a nemzeti szintű munkaügyi érdekegyeztető fórumot (Nemzeti Munkaügyi Tanácsot) a munkaadók, a munkavállalók és a kormány részvételével.
 • Vissza kell állítani a közszolgálatban a közösségért dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülését.

Konföderációnk aktívan részt kíván venni a fenti célok megvalósításában, ennek első lépése a háromoldalú szociális párbeszéd rendszer azonnali létrehozása nemzeti, ágazati és munkahelyi szinten egyaránt. A célok elérése érdekében aktív közreműködésre szólítjuk fel a társadalom minden szereplőjét - írja a SZEF, akik az idei Tisztes Munka Világnapján kiemelt figyelmet fordít a szociális területen dolgozókra, akik szerintük nehéz körülmények között, alacsony bérrel és alacsony presztízzsel, gyakran túlórákkal végzik felelősségteljes munkájukat.

Forrás: napi.hu

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ