19 civil szervezet küldött nyílt levelet Áder Jánosnak, amelyben arra kérik, éljen az Alaptörvényben foglalt jogával, küldje vissza a köznevelési törvényt az Országgyűlésnek. Tiltakozik a Pedagógusok Szakszervezete is, amely az oktatási szektor rossz körülményei miatt meg is kezdi a „felkészülést az őszi tiltakozó akciókra”.

A köznevelési törvényt július 12-én fogadta el a kormánypárti többség az Országgyűlésben. A törvény értelmében

 • megszűnik a magántanulói státusz, ami rendkívül nehéz helyzetbe hozhatja a sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekeket,
 • bürokráciacsökkentés címen megszűnik a tantestület és az egyéb iskolai dolgozók, diákönkormányzatok és szülők  véleményezési joga az iskolaigazgató választással kapcsolatban,
 • a hároméves kortól kötelező óvodába járás alól csak négyéves korig kapnak felmentést azok a gyerekek, akiknek a szüleik ezt kérelmezik,
 • az egyébként csak szóbeli értékelést alkalmazó iskolákban is kötelező lesz a félévi és év végi teljesítményt osztályzattal is minősíteni,
 • a pedagógusjelöltek nyelvvizsga nélkül is megkezdhetik a munkájukat.

A köztársasági elnökhöz forduló civil szervezetek szerint a törvény sérti a „normavilágosság követelményét a magántanulói státusz eltörlése kapcsán, és nem biztosít kellő felkészülési időt a törvény rendelkezéseinek betartására”.

Emellett elmondják, hogy szerintük diákok ezreinek státuszáról nem rendelkezik egyértelműen a törvény, nem biztosít kellő felkészülési időt sem a változtatások alkalmazására, ahogy szakmai egyeztetés sem történt a pedagógus-szervezetekkel.

A nyílt levélhez csatlakozott a(z)

 • Alapítványi és Magániskolák Egyesülete
 • Amnesty International Magyarország
 • Civil Közoktatási Platform
 • Cseve Csoport
 • Hálózat a Tanszabadságért
 • Igazgyöngy Alapítvány
 • Kapcsolódó Nevelés Egyesület
 • Magyar Anyák
 • Magyartanárok Egyesülete
 • Oktatási Vezetők Szakszervezete
 • Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
 • ReSuli – a Megújuló Oktatásért Alapítvány
 • Szülői Hang Közösség
 • Szülői Összefogás Gyermekeink Jövőjéért
 • Tanítanék Mozgalom
 • Tankönyvesek Országos Szövetsége
 • Társaság a Szabadságjogokért
 • Történelemtanárok Egylete
 • Válaszkész Szülők Egyesülete
A Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) is tiltakozásának adott hangot: a szakszervezet úgy látja, hogy az elfogadott módosítások tovább csorbítják az óvodák, iskolák szakmai autonómiáját, a szülők önrendelkezési jogát.

Forrás: Mérce

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ