A törvénymódosítás zárószavazása előtt a kormánytól az indítvány visszavonását, vagy a képviselőktől a módosítás meg nem szavazását kérnék a szervezők – írja a Magyar Narancs.

Pénteken lesz a köznevelési törvény zárószavazása, miután a törvénymódosításról való voksolást korábban elhalasztották, mert még időben rájöttek az Országgyűlésben, hogy önellentmondó a szöveg a kötelező osztályozással kapcsolatban.

Mint ismert, vannak problémák a törvény módosításával, hogy csak néhányat említsünk, megszűnik például a magántanulói jogviszony rendszere, nem lehet majd beleszólni az iskolaigazgatói kinevezésekbe, egy éven belül visszavonhatja az oktatásért felelős miniszter az igazgató megbízását, illetve ezentúl az egyházak is írhatnak majd közismereti tankönyvet.

Mindezen kérdéses törvényi tétel része marad az elfogadásra váró javaslatnak.

Ezért péntekre demonstrációt szerveznek a Facebookon:

Csendes, békés, pénteki eseményünkkel szeretnénk tisztelettel kérni Magyarország Kormányát, vonja vissza az indítványát, ha ezt nem teszi, országgyűlési képviselőinket kérjük, hogy ne szavazzák meg a módosításokat!

Az esemény reggel 9 órától veszi kezdetét a Kossuth téren.

A szervezők azt kérik, semmi hangoskodás ne legyen, az ilyen megnyilvánulásokat mindenki igyekezzen lecsendesíteni.

Forrás: Magyar Narancs

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ