Bár már a május végi EP-választás idejére is beígérték, de most aztán tényleg eltökéltek a közszolgálati érdekképviseleti szervezetek, hogy országos sztrájkkal nyomatékosítják követeléseiket – írja az mfor.hu.

Mint a lapunknak elküldött tájékoztatóból kiderül, elfogyott a türelmük, miután a bérek és a munkaidő rendezésére szolgáló megkereséseik rendre süket fülekre találnak a kormányzatnál, Orbán Viktor kormányfő nem jelöli ki a tárgyaló felet a kormány részéről.

Az Országos Közszolgálati Sztrájkbizottság most azt közölte, hogy levelet küldtek a miniszterelnöknek, melyben a törvényi előírásoknak megfelelően meghatározták az elégséges szolgáltatások körét az érintett területeken, úgymint oktatás, kulturális intézmények, tudományos kutatás, bentlakásos (nem kórházi) ápolás, szociális ellátás (bentlakás nélkül).

Az OKSZ jelzése szerint amennyiben a kormány nem vitatja a javaslatukat, amire még három napja van, akkor nem marad más eszközük, mint az országos sztrájk előkészítésének a megkezdése a közszolgálatban.

MKKSZ,

Az elégséges szolgáltatás biztosítása alapvetően az oktatásban (ide nem értve a felsőoktatást) és a szociális területen jelent feladatot, más esetekben ugyanis az érintett dolgozók nem végeznek a lakosságot közvetlenül érintő tevékenységet. Ellenben érinti például a gyermekjóléti szolgálatokat, gyermekvédelmi szolgáltatásokat, a szakosított ellátást (bentlakással) biztosító intézményeket, vagy olyan szociális alapszolgáltatásokat, mint a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatások, illetve az étkeztetés. Külön protokoll szerint kell eljárni, ha a sztrájk ideje nem éri el a 2 órát, ha 2 óra-5 nap közé esik vagy ha hosszabb, mint 5 nap.

Forrás: mfor.hu

Hozzászólok a Facebookon

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ