Reggel 9-től késő délutánig ismét az MTA székháza előtt gyülekeznek demonstrációra az akadémiai dolgozók. Hétfőn, a délelőtti órákban kezdődik ugyanis az MTA közgyűlés, amely alapvető jelentőségű kérdésekről dönthet a tudományos társaság.

A tüntetés Facebookon meghirdetett programja szerint a dolgozók 9 órától sorfallal, és szolidaritással fogadják a közgyűlésre érkezőket, majd közösen várják meg a közgyűlés végét és határozatait.

Mivel nemrég kiderült, Palkovics László innovációs- és technológiai miniszter a gyakorlatban a kezébe vette az MTA jövőjének kérdését, ezért a köztestülettől azt várják el, minden lehetséges eszközével szabjon gátat annak, hogy ne lehessen a minisztérium tervei szerint át- és kiszervezni az MTA kutatóhálózatát jelenlegi struktúrájából.

Miután ugyanis az MTA és az Innovációs- és Technológiai Minisztérium tárgyalásai április folyamán lezárultak, most az MTA Közgyűlésének kellene véglegesen áldását adni arra a terve, amely szerint az eddig, az MTA-nak normatív alapon járó támogatásokat utalná át egy egészen kezdetleges pályázati rendszer hatáskörébe, ezekre pedig a kutatóintézeteknek pályázatokat kellene benyújtaniuk az egyetemekkel versenyezve.

A végső szót azonban nem az MTA elnöksége vagy Palkovics hanem az akadémia köztestülete mondja ki. A kutatóhálózat dolgozói többségükben azonban nem tartoznak bele ebbe a plénumba, ezzel együtt azonban kifejezetten az MTA közösségének döntő többsége az egy, az Akadémiai Dolgozók Fóruma által még februárban készített felmérés szerint, akik elutasítják Palkovics terveit.

Az Akadémiai Dolgozók Fóruma pedig az ügy kezdete óta azt is nehezményezi,hogy Palkovics miniszter a lebegtetett tervek ellenére még mindig nem tett le az asztalukra olyan részletes, szakmai koncepciót, amely az átlakítást kimerítően meg tudná indokolni.

Forrás: Mérce


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ