Tíz szakszervezet képviselője három szegedi helyszínre szervezett flashmobot a munka ünnepének előestéjén a kormány politikája ellen – írja a szeged.hu.

A 10 szakszervezeti vezető azt akarta demonstrálni ezzel a flashmobbal, hogy vannak közös céljaink, és együtt sokkal többet el tudunk érni, mint külön-külön

– mondta a kormányhivatal Rákóczi téri épülete előtt Farkas Andrea, a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének (MKKDSZ) megyei titkára.

A flashmob nemcsak a szemerkélő eső miatt sikerült rendkívül rövidre, ugyanis Kiss Ernő, a Közművelődési és Közgyűjteményi Dolgozók Szakszervezetének helyi elnöke Petőfi Sándor Magyar vagyok című versének betiltott versszakát szavalta el. Korábban e verset tiltották le idén a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kara március 15-i ünnepségén, így a felkért nyolcadikos fiú nem mondhatta el a költeményt. Bár a vers a hazaszeretetről szól, de azt utolsó versszakban a költő borúsabb hangnemre vált:

„Magyar vagyok. S arcom szégyenben ég,

Szégyellenem kell, hogy magyar vagyok!

Itt minálunk nem is hajnallik még,

Holott máshol már a nap úgy ragyog.

De semmi kincsért s hírért a világon

El nem hagynám én szűlőföldemet,

Mert szeretem, hőn szeretem, imádom

Gyalázatában is nemzetemet!”

A rövid szavalat után a demonstráció részvevői átvonultak a Klauzál térre, majd a Dugonics térre, ahol Kiss Ernő újra elmondta a strófát.

Sajnos, a rossz idő miatt kevesen álltak meg, hogy meghallgassák Petőfi sorait.

A szakszervezeti vezetők viszont azt ígérték, hogy máskor, és más eszközökkel is tiltakozni fognak a kormány által meghozott rabszolgatörvények ellen.

(Fotó: Szabó Luca)

Forrás: szeged.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ