A munkaadói és a szakszervezeti oldalnak kell egyezségre jutnia az ellenzékhez köthető szakszervezetek javaslatairól, ehhez a kormány már 2011-ben létrehozta azokat az érdekegyeztető fórumokat, amelyeken lehetőség nyílik a szociális párbeszédre – olvasható a Magyar Idők birtokába jutott, a képviseletek múlt héten átadott követeléseire érkezett kormányzati válaszlevélből, amelyet Varga Mihály pénzügyminiszter jegyzett.

Reagált a kormány az ellenzékkel közösen demonstráló szakszervezetek négypontos, dolgozókat érintő követeléseire. A lapunk birtokába került, Varga Mihály pénzügyminiszter által jegyzett válaszlevélből az derül ki, a kormány álláspontja szerint az érdekegyeztetés, a szociális párbeszéd intézményi keretei között kell megvitatniuk a munkaadói és a szakszervezeti oldal képviselőinek a munka világával kapcsolatos kérdéseket azok érdemi rendezése érdekében.

Korábban Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (Maszsz) elnöke négy pontban foglalta össze Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett követeléseiket.

Ebben a munka törvénykönyvének túlórára vonatkozó új szabályainak visszavonását, a sztrájkjog felülvizsgálatát, a bérekkel és nyugdíjakkal kapcsolatos kérdéseket emelték ki. Kordás a január 5-i tüntetésen ultimátumot adott a kormánynak, amennyiben nem tárgyalnak, országszerte blokádok, általános sztrájkok jöhetnek. Azóta ugyanakkor kiderült, a munkavállalók nem tartják indokoltnak ezeket az akciókat, ezért nincs rájuk igény sem – fogalmaz a Magyar Idők.

A Maszsznak, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának és az Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülésnek címzett válaszból egyértelműen kiderül, a kormány nem tervezi az általuk követelt tárgyalódelegáció felállítását. Emlékeztetnek: 2011-ben kezdődött a szociális párbeszéd rendszerének megújítása, a párhuzamosságok felszámolása mellett új fórumokat hoztak létre.

A gazdasági és társadalmi párbeszéd legfőbb fórumaként a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsot, valamint a vállalati szférát érintő kérdések rendezésére a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fórumát. Utóbbi fórum hivatott arra, hogy a foglalkoztatáspolitikával, munkaerőpiaccal kapcsolatos kérdésekben egyeztessenek a munkaadókat és a munkavállalókat képviselő szervezetek, beleértve a balos szakszervezetek követeléseit.

A dokumentum arra is kitér: régóta tartanak az egyeztetések a szakszervezetek által átadott négy pontról is az ebből a célból működő fórumokon A VKF munkaadói és munkavállalói oldalának egyeztetett javaslatait – ha ezt a felek kezdeményezik –, a kormány megvizsgálja többek közt a munka törvénykönyvével kapcsolatosat is. Varga Mihály válaszában kitér rá, a munkaidőre vonatkozó módosítások megfelelnek az Európai Unió irányelveinek, célja pedig, hogy a munkavállaló megfelelő garanciák mellett lehetőséget kapjon további munkavégzésre, ezzel pedig magasabb jövedelem elérésére.

A pénzügyminiszteri válasz arra szólítja fel a képviseleteket, amennyiben a sztrájkjog és a korkedvezményes nyugdíjazással érintettek helyzetének rendezésére van egységes, konkrét javaslatuk, az érdemi tárgyalások megkezdése érdekében nyújtsák be a VKF részére. Emlékeztettek: a sztrájkjog módosítására korábban egyáltalán nem érkeztek javaslatok, felvetések egyik oldalról sem.

A közszféra bérhelyzetére vonatkozó képviseleti felvetéssel kapcsolatban a kormányzati oldal arra emlékeztet, folyamatos a keresetek rendezése, és a minimálbérek emelése az állami szférát is kedvezően érinti. A minimálbérekkel kapcsolatos munkaadói és munkavállalói döntést örömtelinek tartja a kormány, az egyezséghez ezért is csatlakozott. Varga Mihály hozzátette: a kormány továbbra is nyitott a tárgyalásra a szociális partnerekkel, az erre a célra létrehozott érdekegyeztető fórumok keretében.

Orbán Viktor miniszterelnök a múlt heti Kormányinfón újságírói kérdésre jelezte, a munkavállalókat érintő kérdésekről a munkaadói és a szakszervezeti oldalnak kell egyezségre jutnia, ezt követően kap szerepet a kormány mint végrehajtó hatalom.

Forrás: Magyar Idők

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ