A dolgozók három évre összesen 30 százalékos béremelést követelnek egyre türelmetlenebbül. Az állami tulajdonú közlekedési társaságoknál ugyanis nőnek a fizetések. Az alacsony bérek miatt már most sem talál dolgozókat a társaság, holott a metrófelújítás elindulásával további 150-200 új buszsofőrre lesz szükség.

Bruttó 220-240 ezer forint egy BKV-buszsofőr alapbére. Bécsben – ahova várják a magyar buszvezetőket – ennek a háromszorosát is megkereshetik. De a magyar versenyszférában, sőt a Volán-társaságoknál is 30-50 százalékkal magasabb fizetésre számíthatnak. Nemcsak a járművezetők, a szakmunkások és a mérnökök bére sem versenyképes. A szakszervezetek így béremelést sürgetnek: három évre összesen 30 százalékot.

„Ez a bérkövetelés az azonos szektorban, tehát a közlekedési szektorban dolgozó, állami tulajdonú vállalatoknak a követeléseivel megegyezőek, és nyilvánvalóan ezt szeretnék a BKV-s szakszervezetek is, hogy ugyanilyen mértékű bérfejlesztésben részesüljenek a BKV-dolgozók is” – mondta el a Hír TV-ben Fővárosi Közlekedési Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének elnöke, Jáger István.

A MÁV-nál és a Volánnál ugyanis megkapták a béremelést. A kormány döntése értelmében 230 állami cégnél három év alatt összesen 30 százalékkal nő majd a dolgozók fizetése.

A BKV-s dolgozók türelme fogy, a szakszervezetek sztrájkot is kilátásba helyeztek.

„Sztrájkbejelentés konkrétan még semmilyen szakszervezet részéről nem történt, Nyilvánvalóan vannak szakszervezetek, akik ebben gondolkoznak. Mi magunk is a szövetségünk részéről benyújtottunk már kollektív munkaügyi vitát, ami gyakorlatilag a jogi előszobája egy sztrájk lehetőségének is” – mondta a Budapesti Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének alelnöke, Gerencsér László.

A BKV vezérigazgatója szerint a társaság segítség nélkül nem tud béremelést adni.

„Tízszázalékos béremelés, az ötmilliárd forintot jelentene, már ekkora összeg nincs a BKV üzleti tervében, ehhez pluszforrásokat kell bevonni. Pluszforrások pedig a megrendelő BKK-n keresztül a Fővárosi Önkormányzattól lehet vagy pedig a kormánytól” – közölte a BKV elnök-vezérigazgatója, Bolla Tibor.

A BKV azt közölte: folyamatosan tárgyalnak a béremelés forrásainak megteremtéséről. A Fővárosi Önkormányzatnál nem akartak erről nyilatkozni. A kormány nem ad pluszforrást a BKV-nak.

„Nekem jelenleg nincs tudomásom arról, hogy a kormány ezenfelül, a normatív támogatáson felül támogatni kívánja-e a főváros közlekedését és ezen keresztül az ott dolgozóknak a bérét. Ez a fővárosnak a feladata” – nyilatkozta Fónagy János államtitkár.

Az alacsony bérek miatt a BKV már most sem tudja megtartani a dolgozóit, újakat sem talál. Egy kiszivárgott jelentés szerint a következő években további ezer munkatárs kilépésével számolnak. Holott a metrófelújítás elindulásával a pótlóbuszokhoz legalább 150-200 új sofőrre lesz szükség.

Forrás: Hír TV

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció

Szakszervezetek.hu hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a szakszervezetekkel kapcsolatos hírekről.