Az október végi államháztartási adatok szerint korábban nem tapasztalt többlet van az államháztartás gazdálkodásában – mondta Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter. A tárcavezető azt mondta 57,3 milliárd forintos többletet mutatott az államháztartás mérlege. Varga beszélt arról is, hogy pénteken indulnak a tárgyalások a szociális partnerekkel a jövő évi béremelésekről. És gratulált Donald Trumpnak is a győzelemhez. Egy esetleges jövő évi nyugdíjkorrekciót pedig még mérlegelni kell – írja az Origo.

 Egy évvel korábban az államháztartás mérlege még mínuszban volt, 138 milliárd forinttal, ehhez képest most 60 milliárd forinttal pluszban van a központi költségvetés – mondta Varga Mihály.

Október végi adat:

- 57,3 milliárdos többlet az államháztartáson belül,

- a központi költségvetés mérlege 59,7 milliárd

Az adóbevételek várakozáson felül alakultak minden egyes adótípusnál. Példaként említette, hogy a társsági adóból származó bevétel 131 milliárd forintos többlet tavalyhoz képest.

A katából és a kivából származó adóbevétel 12,7 milliárd forinttal haladta meg az egy évvel korábbit, már több mint 160 ezer olyan vállalkozó van, aki a katát választja – tette hozzá a miniszter.

- a 2015-höz képest 80 milliárd forinttal több az áfabevételek összege,

- a személyi jövedelemadóból pedig 1,3 százalékkal több bevétel érkezett a központi kincstárba.

A központi költségvetés 32,5 milliárd forintos hiányt, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 8,4 milliárd forintos, míg az elkülönített állami pénzalapok pedig 81,4 milliárd forintos többletet mutattak – mondta a miniszter.

A kormánynak javalatot tesz a miniszter arra, hogy

- a Modern Városok program keretösszegét 30 milliárd forinttal emeljék meg,

- az ipari parkok egy emelt összegű támogatást kapjanak még ebben az évben,

- az Eximbank feltőkésítését még idén hajtsák végre, 45 milliárd forint értékben.

A nyugdíjemelést mérlegelni kell

Januártól 0,9 százalékkal emelkednek a nyugdíjak, illetve a különféle rokkantsági, fogyatékossági, rehabilitációs ellátások – derül ki a Kormany.hu oldalon közzétett rendelettervezetből. A Magyar Nemzeti Bank 2 százalék körüli inflációval számol 2017-ben. Varga Mihály kérdésre válaszolva elmondta, hogy a kedvező gazdasági helyzet nyertesei az elmúlt hat esztendőben a nyugdíjasok voltak. Az elmúlt hat évben 10 százalékkal nőtt a nyugdíjak reálértéke. A kormánynak mérlegelnie kell, hogy jövőre további nyugdíjemelésről dönthessen.

Működik Amerikában a demokrácia

Varga Mihály beszélt arról is, hogy pénteken megkezdődnek a tárgyalások a munkaadókkal és a munkavállakkal a jövő évi béremelésekről.

A tárcavezetőgratulált Donald Trumpnak, az új amerikai elnöknek a győzelemhez. Működik a demokrácia Amerikában. Az amerikai nép hozott egy döntést, ezt tiszteletben kell tartani – tette hozzá.

Az új elnök új korszakot hoz a magyar–amerikai kapcsolatokban. Ez persze nem kell, hogy érintse a magyar–amerikai gazdasági kapcsolatokat, mert azok eddig is kifejezetten jók voltak. Egyre több amerikai cég választ bennünket befektetési országként.

Varga Mihály szerint az új elnök, aki a gazdaság világából érkezik, érteni fogja, hogy mi az előnye annak, ha Európában, a közép-európai térségbe további olyan amerikai befektetések érkeznek, amelyek az amerikai gazdaságnak is jók, és kedvezőek Magyarországnak is.

Forrás: Origo

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0



Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?



A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció

Szakszervezetek.hu hírlevél

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy első kézből értesülhessen a szakszervezetekkel kapcsolatos hírekről.