Vannak, akik önként vállalják, hogy éjjeli bagollyá váljanak, de sokan azért dolgoznak napnyugta után, mert ez a foglalkozásuk velejárója. Magyarországon a munkavállalók 6,8 százaléka, mintegy 300 ezer ember jár éjszakai műszakba, s teszi ki magát a természetestől eltérő életciklus veszélyeinek. E jelenségeket a világon mindenütt tapasztalják, de jó megoldást az ellensúlyozásukra még nem sikerült kidolgozni – írja a Házipatika.

Az éjszaka dolgozók egy sor kellemetlen hatással kell, hogy számoljanak: nyugtalanság, aluszékonyság, fáradtság, a figyelem csökkenése és a szervezet anyagcsere-folyamatainak zavara keseríti az életüket. A pszichológusok az utóbbi időben egyre jobban megértették, hogy az éjszakai műszakban dolgozók munkabeosztása hogyan hat a kognitív teljesítményükre. Így arra is tudnak már válaszolni, hogy vajon miért reagál az emberi szervezet ilyen rosszul a fordított életrendre.

Ha a természetellenes időbeosztás az alvás iránti igény elnyomásával jár együtt, az idővel súlyos problémákat okozhat az éjszaka dolgozóknál. Ennek az az oka, hogy a szervezet természetes cirkadián ritmusa rosszul tolerálja a rajta esett erőszakot. A cirkadián óra lényegében egy időzítő, amely lehetővé teszi a különböző mirigyek számára, hogy "tudják" mikor kell kibocsátaniuk a hormonjaikat, s szabályozniuk a hangulatot, az éberséget, a testhőmérsékletet és egyéb tényezőket a szervezet napi ciklusában.

Forrás: Házipatika

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?Bill Barry, a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lők­nek szó­ló új könyv a­me­ri­ka­i szer­ző­je 2017. má­jus má­so­dik fe­lé­ben könyv­be­mu­ta­tó­kat tart Bu­da­pes­ten, Szom­bat­he­lyen, Kecs­ke­mé­ten és Mis­kol­con.

To­vábbi in­for­má­ció