Gyorstalpaló képzésen kiokított traktorosokat és teherautó-vezetőket ültethetnek az M3-as metrót pótló buszok volánja mögé, mivel nincs elég buszvezető a piacon - figyelmeztetnek szakszervezeti vezetők. A tapasztalatlan sofőrök korábban már okoztak galibákat.

Tisztázatlan kik fogják vezetni a 3-as metró felújítása idején a budapesti belvárosi utakon közlekedő pótlóbuszokat, ugyanis nincs elég képzett sofőr a piacon - mondták el szakszervezeti vezetők a Népszabadságnak. A „megoldást” gyorstalpaló tanfolyamokon átképzett traktorosok és teherautó-vezetők jelenthetik, ám ezzel lehet némi gond.

Egészen más ugyanis egy budapesti kék busszal „furikázni”, mint akárcsak egy vidéki járatokon közlekedő sárga busszal, nem beszélve az egyéb járművekről. A forgalom erős ritmusa ellenére tartani kell a menetrendet, miközben a végállomásokon nincs elég pihehőidő - sorolja a gondokat egy olyan szakszervezeti vezető, aki maga is buszsofőr volt.

Amikor - szintén a kormány nyomására - külső vállalkozókat is bevontak a Budapesten és környékén közlekedő buszjáratok üzemeltetésébe, számos koccanásos baleset volt a tapasztalatlan sofőrök miatt. Az érdekvédők ezért úgy gondolják, hogy legalább a buszvezetőket a BKV-től kellene átvennie a metró pótlására kiválasztott buszos cégnek.

Forrás: napi.hu

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?Bill Barry, a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lők­nek szó­ló új könyv a­me­ri­ka­i szer­ző­je 2017. má­jus má­so­dik fe­lé­ben könyv­be­mu­ta­tó­kat tart Bu­da­pes­ten, Szom­bat­he­lyen, Kecs­ke­mé­ten és Mis­kol­con.

To­vábbi in­for­má­ció