A bérfejlesztés mellett extra béren kívüli juttatásokat, például életbiztosítást is kapnak a román Lidl dolgozói - jött le a napokban a hír. Kíváncsiak voltunk, mi a helyzet itthon, hogy a béreken túl a cafeteria elemeknél is előzzük-e keleti szomszédunkat – írja a Pénzcentrum.

A Maszol.ro napokban megjelent tudósítása szerint Romániában is béreket emel a Lidl. A bérfejlesztést követően így egy pénztárosnak bruttó 3542 lej (~230 ezer forint), a raktári dolgozóknak pedig bruttó 3792 lej (~253 ezer forint) szerepel majd a havi bérszámfejtésében (furcsa, de a cikk szerint többet keresnek a raktárosok a pénztárosoknál a román Lidl-nél).

Ez persze önmagában még nem lenne érdekes, főként, hogy a lánc hazai bértáblája jóval erősebb a románnál. A cikkből viszont az is kiderült, hogy a román Lidl további juttatásokat is beígért: jár majd étkezési utalvány, illetve a meglévő magán-egészségbiztosítás mellett a jövőben életbiztosítást is kötnek a dolgozókra. Sőt, megnövelik a szabadnapok számát is.

Mivel a magyar láncok bérfejlesztési licitháborúval reagáltak a munkaerőhiányra, így kíváncsiak voltunk, a béren kívüli juttatások terén is előzi-e a Lidl a cégcsoport Romániában működő egységét. Nos, a Pénzcentrum megkeresésére a Lidl Magyarország elárulta: 2016 tavasza óta minden dolgozójuk számára biztosítanak élet- és balesetbiztosítást is. Emellett a vállalat, a Lidl Egészségprogram keretében komplex egészségügyi szolgáltatást biztosít minden munkavállalója számára, amely

országszerte magánklinikai környezetben kínál számukra prevenciós és a gyógyulást elősegítő kényelmes, gyors és ingyenes megoldásokat. Ennek keretében a munkavállalók ingyenesen jogosultak többek között járóbeteg-ellátásra, laborvizsgálatokra, diagnosztikai vizsgálatokra és ambuláns műtétekre is - tették hozzá.

A fentiek mellett nem nagy meglepetés, de a magyar dolgozóknak is jár étkezési támogatás, melynek összege változó, a foglalkoztatás mértékétől függ. A példa kedvéért elárulták, az étkezési kártyára utalt összeg, egy 8 órás munkavállaló esetén meghaladja a 17 ezer forintot. Sőt, a dolgozók Erzsébet kártya keretében nyújtott támogatásra; a törvényi előírásoknál nagyobb mértékű, 100 százalékos munkába járási költségtérítésre; illetve a közel 50 partneres üzlethálózatban érvényesíthető, 5-50 százalékos kedvezményprogramra is számíthatnak. Romániával ellentétben ugyanakkor extra szabadnapok nem járnak a dolgozóknak. Megkeresésünkre leszögezték:

A vállalat a szabadságokat a magyar jogszabályok alapján állapítja meg, mely 20 nap alapszabadságból és az életkor után járó pótszabadságból áll.

A hazai láncoknál elérhető béren kívüli juttatások kapcsán kerestük a nagyobb piaci szereplőket, amint reagálnak, beszámolunk róla. Körkérdésünk azért is nagyon aktuális, hiszen épp a héten cikkezet arról a sajtó, hogytöbb cég is bővíti, illetve megemeli a béren kívül adható juttatásokat. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek elnöke szerint például általánosságban az a jellemző, hogy ahol a bérek emelkednek, ott a kafetériakeret is bővül, jellemzően a versenyszférában.

A legkapósabb támogatások kapcsán pedig az a tapasztalat, hogy egyre népszerűbb elem a nyugdíj- és egészségpénztári hozzájárulás, amely a dolgozók öngondoskodását segíti. Több cég a cafeteriakereten felül is ad ilyen jellegű juttatást. Szintén keresett a készpénzben adható évi 100 ezer forintos juttatás, vagy a rekreációs célokat is szolgáló Szép-kártya. A vállalatok idén jellemzően 200-500 ezer forintos éves kafetériakeretet nyújtanak dolgozóiknak.

Egyre inkább felértékelődik a "company care" fogalomköre a felelős cégeknél Magyarországon, de van még hova fejlődni. Márton Katalin, a Praktiker HR-vezetője a Pénzcentrumknak adott interjújában például elárulta: "Ez is olyan terület, amit fel kell térképeznünk, újra kell gondolnunk. A jogszabály által előírt, kétévente esedékes munka-alkalmassági vizsgálatot az átlagnál komolyabban vesszük, és évente kérjük a szolgáltatót, hogy vizsgálja meg a kollégáinkat. Ugyanakkor tudjuk, hogy ebben van még potenciál. Nagyon komoly energiát fordítunk a munkabiztonságra, de hogy ebben pontosan hogyan lehet még továbbfejlődni, az még az elkövetkezendő hónapok feladata."

Forrás: Pénzcentrum

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció