A kérdést a New York-i Bloomberg gazdasági hírügynökség fogalmazta meg ebben a formában: Megöli az olcsó munkaerőre épült kelet-európai modellt a béremelés? A válasz is megvan – írja a HVG.

Nem.  A rövid tanulmány szerzője meg is indokolja, hogy az általános béremelés miért nem vezet a munkahelyek megszűnéséhez, mint másutt. Miért nem zavarja a külföldi befektetőket az általános béremelkedés Európa szegényebb felében?

 Az Európai Unió tíz közép és kelet-európai államában mindenütt az olcsó és jól képzett munkaerőre alapozták a gazdaság fejlesztési terveit. Ezért a bérek növekedését visszafogták, és így nem következett be a várt életszínvonal-növekedés a rendszerváltás után. Most viszont béremelési hullám indult el szinte valamennyi egykori szocialista országban. Még sincs senki sem kétségbeesve a külföldi vállalkozók közül.

Miért nem?

A Bloomberg 230 német nagy befektetőt kérdezett meg erről. Csak 15%-uk aggódik a bérek emelkedése miatt. A döntő többséget az idegesíti, hogy egyre nehezebb szakképzett munkaerőt találni Európának ebben a részében. Aki ugyanis tehette, az a magasabb munkabérek reményében rég elhúzott nyugati irányban. Míg régebben a térség egyik fő drámája a munkanélküliség volt, most megjelent a munkaerőhiány. Ez pedig lassíthatja a gazdasági növekedést, mely errefelé gyorsabb, mint az Európai Unió gazdagabb nyugati felén.

A munkaerő hiánya a béremelés legfőbb tényezője, de van még egy fontos ok, amelyet eddig nemigen hangoztattak a közgazdászok. Ez pedig az, hogy óriási a lemaradás a bérekben Keleten, miközben a termelékenység már csak kevéssel marad el a Nyugat mögött. A Bloomberg példája Németország, az Európai Unió vezető nagyhatalma és mintaállama. 2016 végén a közepes kelet-európai egykori szocialista országokban a termelékenység átlagosan a kétharmada volt a németnek. A bérek különbözete?

 Egy a négyhez

 Vagyis óriási a lemaradás. A nyugati befektetők szempontjából ez azt jelenti: még bőven érdemes vállalkozni Európának ezen a felén, hiszen a munkaerő a produkcióhoz képest továbbra is nagyon olcsó. Morawiecki lengyel miniszterelnök-helyettes nemrég büszkén jelentette be: a világ legnagyobb bankja, az amerikai JP Morgan Chase több ezer jól fizető munkahelyet szándékozik Varsóba vinni Londonból a Brexit miatt.

Forrás: HVG

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ