A pénzügyi és politikai botrányok, a sorozatos rendőrségi nyomozások és a számvevőszék, valamint a szaktárca elmarasztaló vizsgálatának hatására minden szakmai programra vonatkozó pályázati támogatást elvont a kormány az Országos Roma Önkormányzattól (ORÖ), így a várt tízmilliárdos uniós pályázati pénzek is átkerültek a Türr István Képző és Kutató Intézethez (TKKI) - írta a RomNet. 

Mégsem sztrájkol a DRV Zrt. Mint, ahogy arról korábban beszámoltunk: tíz százalékos személyi és bércsökkentést tervezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. mind az öt vízügyi társaságnál. Az intézkedés miatt a napokban lemondott a DRV vezérigazgató is. Mint kiderült: a minisztérium nem fogadta el a tervezetet, így egyelőre nincs szó kevesebb bérről és elbocsátásokról. A minisztérium és a Szakszervezeti Szövetség közösen dolgoz ki márciusig egy olyan elképzelést, amely a DRV gazdasági stabilitását segíti elő – írja a somogytv.hu.

A Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) számára kiemelt feladat az etikai kódex elfogadása, a tervezethez eddig mintegy harminc egyéni, tantestületi vélemény, észrevétel érkezett - mondta az NPK elnöke szerdán Egerben.

A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetében nyár óta mennek a vizsgálatok a 25 év után leváltott elnök, Gaskó István állítólagos tisztázatlan vagy gyanús költekezései miatt. Szerinte nem követett el semmit, Halasi Zoltán a Szolidaritás új elnöke és Bárány Balázs alelnök viszont újabb és újabb vádakat hoz fel a leváltott vezető ellen. Autóvásárlásra, hotelszámlákra és pályázati pénzek felhasználására vár magyarázatot az új testület – írja az Index.

Októberben kezdődő, széles körű társadalmi egyeztetés után, várhatóan november végére kerül a parlament elé a munka törvénykönyvének (Mt) módosítása - mondta Jáczku Tamás, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője a Liga Szakszervezetek által koordinált, Mt-ről készített hatástanulmány eredményeit bemutató konferencián szerdán Budapesten.

Magyarországi kft. külföldi leányvállalatokban is ügyvezető, kell-e, és, ha igen, hogyan a külföldi munkavégzéséből származó jövedelme után Magyarországon járulékot fizetni? – kérdezte az adozona.hu olvasója. dr. Radics Zsuzsanna, tb-szakértő válaszolt.

Egy teljes munkaidőben foglalkoztatott dolgozó bruttó átlagjövedelme különjuttatások nélkül a második negyedévben 3616 euró volt.

Két héttel ezelőtt zárták le az Erzsébet hidat az ápolók, így akartak tiltakozni az egészségügy helyzete, az alacsony bérek, és az elvándorlás miatt. Eljárás indult ellenük, pénzbüntetést kaptak. Sándor Mária azt mondja, a politikusok helyett is védik a magyarok érdekeit, és az egészségügyi dolgozókat nemhogy büntetni, de kitüntetni kéne. Nem fizeti be a büntetést, ezért börtönbe is kerülhet.

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetemet működtető Sapientia Alapítvány termőföld vásárlására készül, melyet az idén indított sepsiszentgyörgyi agrármérnöki szak végzőseinek ad majd bérbe.

Van olyan buszsofőr, akinek már 200 ezer forinttal tartozik a BKV, a teljes tartozás pedig elérheti a 300 millió forintot - erről beszélt a Klubrádió reggeli műsorában az Egységes Közlekedési Szakszervezet elnöke.

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció