A munkavállaló magánszférájába történő beavatkozás egyik legdurvább esete, amikor a munkáltató hazugságvizsgáló készüléket alkalmaz a megbízhatóság ellenőrzésére.   Jogosult-e ezt megtenni? Felhasználható-e a vizsgálat eredménye? Uniós irányelvek és munkajogi szabályok a jogiforum.hu oldalán.

A hét főorvos és 13 orvos mellett öt osztályvezetőt, 11 szakdolgozót, és 10 egyéb alkalmazottat keres a Soproni Erzsébet Oktató Kórház és Rehabilitációs Intézet.

Hét éve nem mért mélypontra süllyedt a munkanélküliség Nagy-Britanniában, a foglalkoztatottsági ráta pedig minden eddigi rekordot megdöntött.

Mit takar az új generációs munkavállaló kifejezés? Melyik szektor képes nagy számban felszívni a diplomás fiatalokat? Milyen generációs tulajdonságok teszik nehezebbé a most végzettek munkába állását? Mit értünk SSC szektor alatt és milyen lehetőségeket tartogat ez a szféra a végzett egyetemisták számára? Többek között ezekre a kérdésekre is választ kaphattunk az SSC Career @ Szeged program keretében szervezett kerekasztal beszélgetésen, ahol a munkáltatói és a munkavállalói oldal is képviseltette magát. Az eseménynek a Szegedi Tudományegyetem adott otthont.

Egy cukrász, egy óvónő vagy egy buszsofőr is az itthoni bruttó 500-600 euró helyett könnyen 1500-2000 eurót kereshet, ha Nyugat-Európában vállal munkát. Az elvándorlás egyes ágazatokban már aggasztó méreteket öltött, pedig szakértők szerint a nettó átlagbér 15-20 százalékos növelése egyáltalán nem veszélyeztetné a versenyképességet.

Az átalakulóban lévő munkaerőpiacon jól látható trendszerű változások realizálódnak. A vállalatoknak reagálniuk kell a változásokra, ha szeretnék megőrizni likviditásukat. A probléma elkerülésére felkínált hatékony megoldás lehet a munkáltatói márkaépítés - írja a HR&Munkajog.

Felszámolási eljárását kezdeményezett, mint többségi tulajdonos a pápai önkormányzat a városban már évek óta problémákkal küzdő húsüzemmel szemben. A képviselők a két működtető céget fenyegető fizetésképtelenségi helyzetre hivatkozva hozták meg a döntésüket.

Az egyetemi tanárok és a kutatók mellett az oktatást segítő dolgozók bére is emelkedik jövőre. Januártól 150 ezer forintnál kevesebbet ők sem kereshetnek, de a fizetésük megemeléséhez pénzt már nem ad a kormány, ennek fedezetét az egyetemeknek maguknak kell kigazdálkodniuk. A felsőoktatásért felelős államtitkár szerint van pénze az egyetemeknek, a Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete szerint pedig mindez elbocsátásokkal is járhat – olvasható a Hír TV oldalán.

Kettészakadt Európa – legalábbis a pénztárcánk szempontjából, azaz a fizetések vásárlóerejét tekintve. A GfK legfrissebb felmérése szerint, melyről a 24.hu is beszámolt, a középmezőny gyakorlatilag megszűnt  az országok között Európában.

Jövőre a közfoglalkoztatottak sikeres piaci elhelyezkedésük esetén megkaphatják a közfoglalkoztatási szerződésük még hátralévő idejére járó támogatási részt elhelyezkedési juttatás formájában - az erről szóló kormányrendeletet a Magyar Közlöny keddi számában tették közzé.

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció