A Tanítanék Mozgalom nyílt levele Pölöskei Gábornénak, Lázár Jánosnak és Palkovics Lászlónak.

Elnök Asszony, Miniszter Úr, Államtitkár Úr!

A Tanítanék Mozgalom képviselői megrökönyödve figyelték a közoktatás átalakításával kapcsolatban elhangzott legújabb ötleteiket.Önök ismét belerúgtak egy hivatásba, figyelmen kívül hagyták a hónapok óta a párbeszédet sürgető szakmai szervezetek álláspontját, javaslatait, átgázoltak a szülőkön, és ami a legsúlyosabb, elfeledkeztek a gyerekek mindenek fölött álló érdekeiről.

Önök a hónapok óta tartó tiltakozások hatására kénytelen-kelletlen beismertek bizonyos problémákat, de sajnos rossz, egyeztetés nélküli válaszokat adnak rájuk, továbbtolják a túltolt biciklit.

Önök azt is nyilvánvalóvá tették, ami számunkra már a megalakulásakor egyértelmű volt, hogy a saját baráti kerekasztalukba saját maguk által meghívott szakértőket is semmibe veszik, őket is csupán díszletnek használják. Miért van tehát szükség a kerekasztalra? Választ várunk arra, hogy akkor egyáltalán kivel egyeztetnek az ország jövőjét érintő olyan fontos kérdésekben, mint az oktatás ügye!

Önök totális államosítást terveznek a közoktatásban, mivel végre fel- és elismerték, hogy az iskolák kettős fenntartása megbukott. Az elmúlt években azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy az állam nem jó gazdája az iskoláknak, s a KLIK bukott meg igazán! Ha az állami vízfej az oktatási feltételek biztosítását (kréta, papír, tonerek stb.) nem tudta megoldani, miért higgyük el, hogy emellett még a zavartalan körülményeket is tudja majd? Hány iskolában kapcsolják ki a vizet, a gázt, az áramot vagy az internetet? Így ezen ötletük minden logikának ellentmond.Figyelmen kívül hagyják az önkormányzatiság elvét is, ahol a helyi közösségek dönthetnek intézményeikről az ott élők igényeinek megfelelően. A modern, jól működő, versenyképes oktatáshoz elengedhetetlenül szükséges iskolai autonómia pedig újabb fényévekkel távolabb kerülhet. Kivel egyeztettek erről? Soroljanak fel legalább három olyan indokot, melyek miatt még mindig KLIK-(ek)ben gondolkodnak!

Önök 2018-ra új alaptantervet ígérnek. Ennyi idő alatt hogy lesz lehetőség a minél szélesebb körű szakmai és társadalmi egyeztetésre a bevezetés módjáról, és az új alaptanterv alapértékeiről (gyermekközpontúság, ideológiamentesség, átjárhatóság, lexikális tudás visszaszorítása, modern, kompetenciaalapú megközelítés, európai követelményszint adaptálása és módosítása a magyar jellegzetességeknek megfelelően)? Kikkel szándékoznak ezeket a kérdéseket megvitatni és az új koncepciót kidolgozni?

Minden indoklás nélkül elhangzott az is, hogy a tankönyvpiac felszabadítására nincs szükség és lehetőség. Miért is? A közvéleményt érdekelnék végre az indokok! Nem lehet gazdasági érdekekre hivatkozva az olcsóbb de gyenge minőséget rákényszeríteni a diákokra és szülőkre a kipróbált minőségi helyett.

Ha Önök szerint jók a kísérleti tankönyvek, akkor miért tartanak attól, hogy azok a piaci versenyben nem állnák meg a helyüket?Önök az időzítés és a kommunikáció nagymesterei, de már nem tudják megvezetni a vérig sértett tanári társadalmat és a gyermekeik jövőjéért aggódó szülőket, nem tudják semmissé tenni azt a példa nélküli összefogást a különböző szakmák, ágazatok között, ami az elmúlt hetekben létrejött.A tanévnek még nincs vége, még van idejük javítani gyenge teljesítményükön, megadni a várt feleleteket. De a civilek is készek további akciókra, hogy jobb teljesítményre késztessék Önöket a sikeresebb közoktatás érdekében.

2016. május 2.

Törley Katalin, Pilz Olivér, Pukli István

Tanítanék Mozgalom

Forrás: Tanítanék

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ