Kicsinyes bosszút állna a MÁV-Csoport a VDSzSz Szolidaritás által jogerősen megnyert próbaper és annak több milliárdos anyagi következményei miatt.

Törvénymódosító javaslattal kívánja a MÁV-Csoport havi 10-15%-kal csökkenteni az amúgy is elviselhetetlenül alacsony jövedelmű, akár napi 16 órát és évi 300 túlórát sok esetben nyomorúságos viszonyok között ledolgozó vasutasok bérét! A törvénymódosítási javaslat várhatóan április végén kerül – csomagba bújtatva – a kormány elé. A munkáltató így állna bosszút a három évre visszamenőlegesen kifizetendő elmaradt túlórapótlék miatt!

Ismeretes: a VDSzSz Szolidaritás február 25-én jogerősen pert nyert a Szegedi Törvényszéken, majd a szakszervezetünkkel folytatott egy hónapos huzavona után a munkáltatók vállalták, hogy részletes elszámolás alapján 3 évre visszamenőlegesen kifizetik a több milliárdos nagyságrendű elmaradt túlórapótlékot a mintegy tízezer érintett vasutas számára.

Az említett jogerős bírósági döntés értelmében – abban az esetben, ha a készenléti jellegű munkakörben foglalkoztatott vasutasokat (például jegyvizsgálókat, vezető jegyvizsgálókat, forgalmi szolgálattevőket, személypénztárosokat, váltókezelőket, stb.) vasárnap rendes munkaidőre osztják be, az ezt közvetlenül megelőző szombati munkanapjukat nem rendes munkaidőként, hanem túlóraként (rendkívüli munkavégzésként) kell elszámolni. A munkáltatóknak a jogerős bírósági ítélet a jövőre nézve sem ad lehetőséget az eddigi jogsértő gyakorlat folytatására: a törvényi kötelezést teljes körűen kielégítő módon kell vezényelni a munkavállalókat a jövőben, és kifizetni a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban meghatározott munkabért.

A törvénymódosító javaslat elfogadása esetén azonban az érintett vasutasokon kívül sok ezer magyar munkavállaló családjának 10-15%-kal csökkenne a havi jövedelme. Emellett eddigi munkaidő-beosztásukat tetszés szerint alakíthatnák a munkáltatók a munkavállalók kárára. Hiszen a Munka törvénykönyve - a munkavállalókra nézve rendkívül kedvezőtlen és elfogadhatatlan – tervezett módosítása miatt a hétvégi foglalkoztatás a munkáltatók számára a jövőben már nem jelentene anyagi többletterhet.

Bízunk benne, hogy a javaslattevő eláll szándékától, vagy ha nem, úgy a kormány – meghirdetett politikájával összhangban – elutasítja a keresetek jelentős csökkentését és a vasárnap végzett munka növelését jelentő javaslat parlament elé terjesztését.

Ezúton is kérjük a kormányt, hogy tegye általánossá a vasárnapi pótlék fizetésének törvényi kötelezését a vasárnapi munkavégzés visszaszorítása érdekében. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy teljes körűen ellentételezni kell az érintett munkavállalók többletterheit.

Tehát minden munkavállalót, akit a munkáltatók vasárnapi munkavégzésre köteleznek, alanyi jogon és feltétel nélkül illessen meg a vasárnapra eső munkaideje arányában legalább az 50% - az Mt. 140. §-ban foglaltak szerint járó - ún. vasárnapi pótlék!

Forrás: VDSzSz

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ