Hogy erre egy vécé vagy folyosó kitakarításához miért van szükség, nem egyértelmű – az intézmény azonban a plébánosi ajánlólevelet is megköveteli – írja a Népszava.

 Az Egyenlő Bánásmód Hatóság is érdekesnek találhatja azt az álláshirdetést, amit a Sugó-parti Közéleti portál nevű Facebook-oldal talált és osztott meg: Az újságban közzétett hirdetésben a Boldog Brenner János Általános Iskola Kollégium és Gimnáziumba keresnek takarítót, teljes munkaidőre, délutáni munkabeosztással – és

kimondott elvárásuk a keresztény életvitel is. Az azonban nem elég, ha a jelölt a hasára ütve gyakorló kereszténynek vallja magát, példás életvitelét plébánosi ajánlólevéllel kell igazolnia.

 Hitélet és felmosóvödör

Az intézményt a a Szombathelyi Egyházmegye üzemelteti.

Az egyházmegye – mint az iskola közzétételi listán is szerepel  - „elsősorban a keresztény családok gyermekei számára tartja fenn iskoláját, de szívesen fogadja azok érdeklődését is, akik nyitottságot mutatnak a keresztény életre és nevelésre.” Egy ott tanuló diáktól, még inkább az ott dolgozó tanártól jogosan várhatják el a keresztényi szemléletmódot, de érthetetlen, hogy a folyosók, vécék napi felmosásához miért van szükség keresztény életvitelre.

Mivel az állásra az iskolaigazgató email-címén lehet jelentkezni,  megkerestük Englert Zsolt intézményvezetőt, hogy meg tudjuk:

  • miért okvetlenül szükséges igazoltan kereszténynek lenni ehhez a fizikai munkához?
  • Mikor adták fel az augusztus 16-ig érvényes hirdetést?
  • megtalálták-e már az ideális jelöltet, és – ha volt ilyen - hány jelentkezőt utasítottak vissza a plébánosi ajánlólevél vagy a keresztényi szemlélet hiánya miatt?

Fenntartói elvárás, de ettől még senkit sem dobnak ki

Az iskolaigazgatót telefonon értük el. Mint mondta,

fenntartói elvárás volt, hogy erre a posztra is keresztény életmódú munkatársat találjanak, a plébánosi elvárás hiánya azonban szerinte nem kizáró ok,  inkább csak előnyt jelent a felvételnél.

Erre a kitételre a tanulók felvételénél is van lehetőségünk, és azért írtuk bele, hogy a jelentkezők tisztában legyenek vele, hogy milyen jellegű intézményről van szó - jegyezte meg Englert Zsolt - az iskola jellegénél fogva, minden egyes területen igyekszik a keresztény nevelésre törekedni, és a gyerekek a takarítókkal is nap mint nap találkoztak. 

A kérdésre, hogy a szűkítés nem sérti az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség elmozdításáról szóló törvényt, Englert úgy válaszolt: nem bántunk senkit vele, ezzel ezután sem lesz vele gondunk. Az iskolaigazgató egyébként belátja, hogy nehéz ma ember találni ilyen munkakörbe, és - érdekes fordulattal - azt is hozzátette, hogy nem lesz igazi jelentősége a korlátozásnak:

nem lesz senki, akit emiatt elutasítanak,

ha a dolgozó nem sérti meg az iskola értékrendjét, ez sem jelenthet problémát. A kitétel ( gyakorlati alkalmazásától függetlenül) ettől még szerepel a hirdetésben, az egyenlő bánásmódról 2003-as törvény  pedig kimondja: közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek számít, ha valaki vallási vagy világnézeti meggyőződése miatt részesül másokhoz képest kedvezőtlenebb bánásmódban. A törvény ugyan nem terjed ki „a vallási közösség hitéleti tevékenységével közvetlenül összefüggő jogviszonyára” - ám az erősen kétséges, hogy a takarítói munka közvetlenül összefüggne bármely vallási közösség hitéleti tevékenységével és annak jogviszonyaival. 

Forrás: Népszava

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ