Jelenleg nincs teendőjük azoknak, akik határozatlan időre, azaz a 2019/2020-as vagy az azt követő tanévre vonatkozóan már magántanulói státusúak, állítja az Oktatási Hivatal. Aki augusztus végéig benyújtja a magántanulói státusz iránti kérelmét, annak még a jelenlegi szabályok szerint az igazgatók bírálják el a beadványát, és egyelőre nem érinti változás azokat sem, akik a jövő tanévre már korábban megkapták az otthoni tanuláshoz szükséges engedélyt – írja az Index.

 SZEPTEMBERTŐL VISZONT AZ OKTATÁSI HIVATAL KEZÉBE KERÜL A DÖNTÉS, ÉS LEGKÉSŐBB EGY ÉVEN BELÜL MINDEN JOGVISZONYT FELÜLVIZSGÁLNAK.

Magyar Nemzet most úgy értesült, tájékoztatót tett közzé a magántanulói jogviszony nagy port kavart megszüntetése kapcsán az Oktatási Hivatal (OH). Noha az anyag sajtóközleményként nem szerepel a hivatal honlapján és csakis az egyéni tanrendre vonatkozó lapfülön lehet megtalálni.

Az érintett diákok és szülők leggyakoribb kérdéseit megválaszoló anyagot a kormánylap szerint köznevelési államtitkársággal közösen készítették el. A dokumentum azzal kezdi a tájékoztatást, hogy az engedélyezés eddig intézményi szinten történt, az egyes iskolák pedig igencsak eltérő joggyakorlatot követtek.

A kormány a szakma szerint igencsak vitatott módszerekkel, az érintetteket hideg zuhanyként érve módosította néhány hete a köznevelési törvényt, amely a magyarázatra érdemes helyzetet előidézte.

Az OH most leszögezte: 2020 szeptemberéig felülvizsgálatot folytat le minden érintett esetében, és hivatalból dönt arról, hogy 2020 ősze után is fennállhat-e az egyéni munkarend, amely lényegében a magántanulói státusz új neve.

A várható felülvizsgálatok miatt már nem indokolt 2020-nál hosszabb időre szóló engedélyt adni azoknak sem, akik most, az utolsó pillanatban nyújtanak be kérelmet

– magyarázza az OH tájékoztatója.

A felülvizsgálatig azonban továbbra is minden érintett távol maradhat az órákról a következő tanévben is. Azok a tanulók viszont, akik szep­tember 1-je után első ízben folyamodnának az egyéni tanrend kérelmezéséhez, egészen addig kötelesek látogatni az órákat, míg meg nem születik a státusukkal kapcsolatos hivatalos döntés.

Megjegyzendő, hogy eddig is az iskolába járás volt a főszabály, a magántanulói jogviszony kérelmezésére egyedi, indokolt esetekben volt vagy lett volna lehetőség. Megfelelő indok alapján az új szabályozás szerint is adható egyéni munkarend

– szögezte le az OH.

Emlékeztettek: a kérelmek elbírálásakor azt fogják vizsgálni, hogy a diák egyéni adottsága, sajátos helyzete, illetve fejlődése, tanulmányainak eredményes folytatása és befejezése szempontjából előnyös-e az egyéni munkarendben történő tanulás. A sajátos nevelési igényű tanulók esetén szakértői bizottság szakvéleményét is kikérik, tartós betegség esetén pedig a szakorvosi igazolást fogják megvizsgálni. Ezeket a szakvéleményeket és okiratokat azonban ígérete szerint nem bírálja felül az OH.

Fontos változás lesz, hogy míg eddig a tanév során bármikor lehetett kérelmezni a magántanulóságot,

AZ EGYÉNI TANREND CSAK AZ ADOTT TANÉV ELSŐ NAPJÁT MEGELŐZŐ JÚNIUS HÓNAP 15. NAPJÁIG IGÉNYELHETŐ.

Arról is írnak, hogy a sajátos nevelési igényű tanuló esetén az Oktatási Hivatal a szakértői bizottság szakvéleményét, illetve tartósan beteg tanuló esetén a szakorvosi igazolást fogja megvizsgálni.

Mivel az ilyen esetekben eddig is alapos vizsgálatok történtek, ezért ezeket a hivatal nem fogja felülbírálni, az egyéni munkarend megadásra kerülhet az említett okiratok alapján

– fogalmaztak.

Forrás: Index

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ