A minap azt mondja a rádióban valaki – persze nem az övékben –, hogy az MTA szétverésének az lehet az oka és indoka, hogy az EU-ban jövőre tudományos projektekre írnak ki pályázatokat. Az így elnyerhető támogatásokat pedig csak úgy lehet lenyúlni, ha olyan intézményekhez kapcsolják, szervezik át a kutatásokat, amelyeken keresztül könnyebben eltéríthetővé válnak – írja a Magyar Narancs.

Ez a "kormány" az EU-s pénzek és támogatások kalózaként működik. Megcsáklyázza az onnan célzottan érkező támogatásokat, mielőtt azok célba érnének – és ennyi.

Másik hír, hogy a felsőoktatási intézményekbe jövőre már

csak középfokú B kategóriás állami nyelvvizsga bizonyítvánnyal lehet felvételizni.

Ez persze elsőre jól hangzik, hiszen a nyelvtudás szinte nélkülözhetetlen a mai világban. Csakhogy

az igazolt nyelvtudást miért kell az egyetemi felvételik feltételeként szabni, szemben a jóval logikusabb mai gyakorlattal, miszerint ez e követelmény bármilyen felsőfokú BA vagy MA diploma megszerzéséhez van társítva?

A gimnáziumokban töltött négy év, a heti néhány tanóra elég lesz-e a középfokú nyelvvizsga megszerzéséhez? Ha nem, márpedig nem, úgy a szegényebb hátterű fiatalok felkészüléshez szükséges külön nyelvórákat ki fogja finanszírozni, ha a szülők keresete nem lesz elegendő ehhez? Senki. De valószínű, hogy nem is az a cél, hogy minél többen kerüljenek be a felsőoktatásba, hanem sokkal inkább az, hogy egy szűk, kiváltságosnak számító eliten kívül minél jobban elbutítsák az országot.

Orbán

a megtévesztésre, a becsapásra, a politikai szemfényvesztésre alapozza

a hatalmát. Márpedig az alul- vagy félreinformáltakat, a mentálisan kevésbé felkészülteket könnyebb becsapni, megvezetni, demagógiával lojálissá tenni, mint azokat, akik képesek az önálló gondolkodásra, a bonyolultabb összefüggések meglátására, a politikai sakkjátszmák mögötti valós szándékok leleplezésére.

A felnövekvő generáció már nem lesz – pusztán érzelmi alapon – olyan könnyen megtéveszthető, mint azok, akik jelenleg még Orbán híveinek derékhadát adják. Egy jól képzett fiatal generációból pedig aligha lehet elvakított Orbán híveket faragni (ez jól látszik a mostani tüntetések résztvevőin is). Marad tehát eszközként a társadalom össztudásának, kollektív intelligenciájának lebutítása, silányítása, lefokozása. Korrekt, igazi államférfiakhoz méltó cél! És ezek a mai állami férfiak olyanok, hogy amit célul tűznek ki, azt keresztül is viszik. Bármi áron. Bármilyen rombolás árán.

Hiszen ha a rombolás maga a cél, akkor mi sem egyszerűbb, mint a rombolást választani a célhoz vezető útként és eszközként is.

Forrás: Magyar Narancs

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0



Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ