Kevés és rossz minőségű kórházi kosztra panaszkodnak a betegek. Intézményenként nagyok az eltérések, de az biztos, hogy a napi 550 forintos fejkvóta nem elég arra, hogy az üres kenyér helyett más jusson vacsorára – olvasható a HírTv-n.

 A kórházi tea és az ennivaló gyakran kevés a betegeknek.

„Hozunk neki egy kis süteményt, egy kis üdítőt, egy kis ilyet-olyat, de nem is kívánja, mivel nem mozog, tehát sokat pihen, nincs olyan nagy étvágya” – mondja az egyik hozzátartozó.

Más viszont a betegágyon is szívesen enne. Nemcsak többet, de jobbat is.

– Ételt hozol?

– Igen, hát nem a legjobb!

– Az mit jelent, mi a tapasztalat?

– Hát nagypapám nem nagyon van oda érte, tegnap is paprikás krumplit kapott, de mondta, hogy olyan, mintha három-négy napos lenne – nyilatkozta Gyökeres Csilla.

Az egyik szolnoki klinikán néhány napja a kórházi vacsora egy szelet kenyér és két kockasajt volt. A leggyakrabban felvágottal és egy szelet üres kenyérrel vagy zsemlével igyekeznek letudni a vacsorát. Igaz, ebből létezik akár ünnepi kiadás is.

 Az egyik budapesti kórház konyháján büszkék a kosztra. A főigazgató inkább arra emlékeztet: árthat is, ha a hozzátartozók kipótolják a menüt.

„A speciális étrendet azért állították össze, hogy a beteg gyógyulását szolgálja. Ha azt a hozzátartozók, akár jó szándékból is, de felborítják, az a beteg gyógyulása szempontjából nem feltétlenül előnyös” – fogalmazott Badacsonyi Szabolcs, a Szent Margit Kórház főigazgatója.

Akár a speciális, akár a hagyományos étrendről van szó, egy beteg háromszori étkeztetésére legfeljebb 550 forint jut naponta. Az egyik egészségügyi szakszervezet alelnöke azt mondja: ritka, hogy ennyi pénzből jól főzzenek.

„Vagy a minőség, vagy mennyiség. ’99-es a szabályozás, azt gondolom, hogy ha ezt az összeget a duplájára emelnék, még akkor sem lenne megfelelő, de mégis változás történne” – mondta Bencsik Andrásné, a Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke.

Bencsik Andrásné, a Független Egészségügyi Szakszervezet alelnöke

A Szent Imre-kórház korábbi főigazgatója, aki ma már a Demokratikus Koalíció szakpolitikusa, azt mondja, hogy a kórházaknak ki kell pótolniuk az étkezésre szánt pénzt.

„A probléma az, hogy a kórházak nagy részében nincs saját konyha, szolgáltatótól vásárolják az étkezést, ami azt jelenti, hogy még rárakódik egy bizonyos összeg, ennek megfelelően bőven 1000 forint fölött fizetnek a napi egy főre jutó étkezésért a magyar kórházak” – nyilatkozta László Imre egészségügyi szakpolitikus.

A kórházak amúgy is szűkös költségvetésében nincs külön forrás az étkezésre.

 Forrás: HírTV

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció