Az állami Magyar Villamos Művek elutasította az ismeretterjesztő kiadványra vonatkozó kérelmüket.

A Kéményseprők Országos Szakszervezete 50 millió forintot kért volna egy olyan ingyenes kiadványra, amellyel egyebek mellett a szén-monoxid-mérgezések és más balesetek megelőzéséhez nyújtanának ismereteket. Közben az LMP továbbra is azt követeli, hogy újra legyen kötelező a kémények és gázkészülékek ellenőrzése.

Hiába kifogásolta az ellenzék és a szakma mellett Áder János is a családi házak kötelező kéményellenőrzésének eltörlését, az Országgyűlés októberben mégis így döntött.

A szakszervezet szerint ezzel nőni fog a szén-monoxid-mérgezések és más balesetek száma, így, ha az ellenőrzés nem is lesz kötelező, legalább egy ingyenes tájékoztató kiadványt mindenképp szeretnének készíteni a lakosságnak.

Ehhez kértek támogatást a villamos művektől, hiszen az állami óriásvállalat más szervezeteket, például a kormányközeli Civil Összefogás Fórumot is bőkezűen segítette.

„Hétfőn megkaptuk az MVM Zrt.-nek a rövid válaszát, amelyet nem nagyon tudtunk mire vélni, amelyben azzal indokolták a támogatási kérelmünk elutasítását, hogy ez a társadalmi felelősségvállalási politikájukba nem illeszthető bele” – fogalmazott Vámos Csaba, a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke a HírTV műsorában.

A komplettált élelmiszerekről szakácskönyvet kiadó CÖF több mint félmilliárd forintot kapott tavaly, a kéményseprők ennek a 10 százalékára, 50 millió forintra pályáztak. Az elutasítás után azonban nem adják fel, és másoktól igyekeznek majd támogatást szerezni.

„Az egy jó ötlet lesz a részemre, hogy a későbbiekben akár akkor a Soros-alapítványhoz forduljak, mert számomra teljesen mindegy, hogy honnan fogok tudni ehhez támogatást szerezni” – tette hozzá Vámos Csaba.

Az LMP közben továbbra is a kötelező kéményellenőrzés visszaállítását követeli. Ezt a tevékenységet most a legtöbb helyen a katasztrófavédelem végzi. Ők a napokban jelentették be, hogy több százezer olyan kéményt találtak, amelyekről nem is volt korábbi adat. Demeter Márta látszattevékenységnek tartja a munkájukat.

„Most már öt éve működik ez a szervezet, másfél éve van meg ennek a szervezetnek a kéményellenőrzési feladata, és öt év és másfél év nem volt nekik elég ahhoz, hogy felleljék az összes, Magyarországon lévő kéményt, amit ellenőrizni kellene” – mondta Demeter Márta, a párt országgyűlési képviselője.

Az elmúlt évek ellenőrzéseivel magyarázza az újonnan megtalált kéményeket a katasztrófavédelem szóvivője.

„A korábbi szolgáltatóktól átvett adatbázisok pontatlanok voltak. Előfordult olyan is, hogy a korábbi adatbázisban egész utcák vagy településrészek nem szerepeltek, így az ott található valamennyi épületben minden egyes kéményként szerepel ebben a rendszerben” – jelentette ki Hajdu Márton, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

A kéményellenőrzés 2018-tól nem kötelező, de aki kéri, annak továbbra is ingyenesen elvégzi a katasztrófavédelem.

Forrás: HírTV

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció