Képzeljünk el egy olyan nyolcvanöt éves, világszerte népszerű és mindenhol piacképes terméket előállító multinacionális vállalatot, amelynek a születésnapi buliján kötelező megjelenni a dolgozóknak. És nem elég, hogy torta sincs, de szondával ellenőrzik az alkoholfogyasztást, és saját biztonsági szolgálat tereli a melósokat az ünnepség elszeparált területére. Persze a zsúron azért nincsenek kötelező programok, és a kivezényeltek használhatják a strandot és a csúszdát. A kötelező vidámság nem tartott sokáig: nem sokkal a zsúr után, szeptember 5-én a szóban forgó vállalat, a Magyarországon is jelen lévő Lego dán játékgyártó elnöke, Jörgen Vig Knudstorp bejelentette, hogy 8 százalékkal csökkenti dolgozóinak számát az év végéig. Tóth Csaba, a társaság senior HR-igazgatója az állami hírügynökség megkeresésére közleményében azt írta, a Lego-csoport szervezetének most bejelentett hatékonyabbá tétele a 2100 dolgozót alkalmazó magyarországi gyárban nagyjából 70 pozíciót érint, a cég csoportos létszámcsökkentést hajt végre a törvényi előírásoknak megfelelően. A társaság egyébként 2013 óta a kormány stratégiai partnere, s mint ilyen, természetesen nem leépítést, hanem bővítést ígért – olvasható a Magyar Nemzetben.

A Lego azzal indokolta a létszámcsökkentést, hogy a cégcsoport féléves forgalma 5 százalékkal, 14,9 milliárd koronára (1 dán korona 41,15 forint) esett. Üzleti eredménye 2016 első fél évéhez képest 6 százalékkal, 4,4 milliárd koronára, nettó nyeresége 3 százalékkal, 3,4 milliárd koronára csökkent 2017 első fél évében – olvasható a társaság honlapján.

Knudstrop a dán TV2 televíziós csatornának azt mondta, a leépítés elsősorban az adminisztrációs és értékesítési területen dolgozókat érinti, és nem a termelésben foglalkoztatottakat. Ám úgy tudjuk, hogy Nyíregyházán pont fordítva történt: irodai dolgozót nem küldtek el. Rákérdeztünk erre, ám a gyár kommunikációs munkatársa, Siket Lóránt nem adott nekünk választ. Közölte, hogy „ezen a ponton még nem áll módunkban további részleteket megosztani, hiszen a folyamat elején tartunk”. Érdeklődtünk arról is, hogy hány dolgozót helyeztek át más munkakörbe alacsonyabb bérért – ugyancsak teljesen hiába. Pedig információnk szerint a Lego nyíregyházi gyárának régi telephelyén, a korábbi Flextronics-gyár területén ma egyáltalán nincs termelés. Az ott dolgozók egy részét eredeti beosztásuknak megfelelően átvitték az új gyárba, egy részüket más munkakörbe helyezték, alacsonyabb bérért.

Voltak többen olyanok, akik ezt már nem tudták vállalni, ezért felmondtak, olyanok is, akik hosszú éveket töltöttek a Lego nyíregyházi gyárában. A problémák oka a túltermelés lehet: úgy értesültünk, hogy a fröccsöntő gépek fele működik csak. A gyárban úgy sejtik, ez összefüggésben áll azzal, hogy időközben Kínában is beindult a Lego gyártása – ironikus módon épp Nyíregyházán tanították be azokat, akik megkezdték Sanghajban a termelést. A túltermelés egyébként nem új jelenség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye legnagyobb foglalkoztatójánál. Lapunk már tavaly decemberben arról számolt be, hogy ez lehet a gyár év végi, a megszokottnál hosszabb ideig történő leállása mögött. Akkor a gyár kommunikációs munkatársa arról tájékoztatott bennünket, hogy a termelés mértéke a megfelelő ütemben zajlik, és téves információ részünkről a túltermelés hangoztatása. A válaszból az derült ki, hogy a Lego magyarországi leányvállalata az előzetes terveknek megfelelően nemhogy csökkenteni, de ép ellenkezőleg, bővíteni kívánja a gyár kapacitását. Ehhez képest most forrásaink becslése szerint így a hetvenfős létszámleépítés, a már több tucat lehetetlen helyzetbe hozott és önként távozó dolgozóval együtt jócskán meghaladja a száz főt.

Forrás: Magyar Nemzet

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció