Látványos demonstrációt szerveznek az egyik legforgalmasabb budapesti hipermarket parkolójában a Tescónál kialakult bérfeszültség miatt közösen fellépő szakszervezetek, az első tiltakozó megmozdulás két-három héten belül várható. Az akcióban részt vesznek a kereskedelmi alkalmazottak az egész országból, és a velük szolidáris vásárlók – tudta meg lapunk. A Tesco-Globál Áruházak Zrt. a Magyar Időkkel azt közölte, nem ígérték meg a szakszervezeteknek tavaly, hogy három éven belül 40 százalékkal emelik a fizetéseket, noha jövőre a legjobban fizető cégek közé szeretnének kerülni a régióban.

– Összeállt a válságstratégiánk arra az esetre, ha jövő hét kedden nem közelednek egymáshoz a munkavállalók bérkövetelései és a Tesco áruházlánc idei, fizetésekkel kapcsolatos elképzelései. Az első tiltakozó megmozdulást nem munkalassítás formájában, hanem az egyik budapesti Tesco hipermarket parkolójába, illetve az üzletház belső tereibe szervezett törvényes megmozdulásként hirdetjük meg – közölte a Magyar Időkkel Bubenkó Csaba. A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének (KDFSZ) elnöke jelezte, két-három héten belül tervezik a figyelemfelkeltő akció lebonyolítását, amelyhez a két ágazati szakszervezethez ezres nagyságrendben frissen csatlakozott támogatók közül szervezik a résztvevőket.

– Azért is tartjuk az első akciót külső helyszínen, hogy bárki csatlakozhasson, illetve azért, mert fennáll a veszélye, hogy – mivel előre bejelentett eseményről lesz szó – a dolgozókat megfélemlítik, akik így nem merik vállalni a napi értékesítésben zavart okozó, egyébként törvényes tiltakozó módszernek számító munkalassítás eszközét. Ezeknek az alkalmazottaknak tudniuk kell, hogy minden egyes Tesco-dolgozót képviselünk, és nem engedjük az érdekeik sérelmét – jelentette ki Bubenkó Csaba.

Elmondta, a napokban a Tesco online kiszállítással foglalkozó üzletágának gyáli logisztikai központjából is jelentkeztek a dolgozók, azt kérték, hogy az interneten rendelt csomagok összekészítésével foglalkozó, fizikai munkát végző tescósokat is képviseljék az idei bérvitában. Ugyanis, miközben a gyáli telephelyen más pozíciókban a fizetések átlagosan 20-30 ezer forinttal emelkedtek az év elején, a nagyobb számban alkalmazott kétkezi dolgozók bére csupán 3500-7500 forinttal nőtt, holott a munkaerőhiány inkább ezt a réteget sújtja a mindennapokban. – Kivétel nélkül minden egyes tescós munkavállaló számára legalább 15 százalékos emelést várunk el 2017 júliusától – szögezte le a KDFSZ elnöke. Hozzátette, a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével (KASZ) közösen meghirdetett demonstrációs kezdeményezés azért megalapozott, mivel nem légből kapott elképzelésekkel álltak elő ebben az évben, hanem a korábbi munkáltatói ígéreteket kérik számon.

– Az áruházlánc képviselői a tavalyi bértárgyalásokon azt nyilatkozták, hogy az elkövetkező három év során a három legjobban fizető munkáltató közé szeretnének kerülni a kelet-közép-európai régió kiskereskedelmi szektorában. Ehhez azt javasoltuk, hogy évente 10-15 százalékkal emelkedjenek az itteni bérek. 2016 áprilisában mindkét szakszervezet vezetőinek jelenlétében a részükről el is hangzott ez a vállalás, így lettek volna 2018-ra versenyképesek a bérek, az összesen 30-40 százaléknyi emeléssel. A lendület azonban a tavalyi 11 százalékos bérfejlesztés után az idén megtört, a tárgyalásokon a cég arra hivatkozott, hogy a kötelező béremelés túlságosan megterhelő volt, emiatt 2017-ben már nem tudják tartani a tavalyi megállapodást – mondta a Magyar Időknek Buday Pálné, a KASZ alelnöke.

Szavait a KDFSZ vezetője megerősítette, aki ugyancsak jelen volt a korábbi bértárgyaláson. Bubenkó kifejtette, a Tesco idén januárban ugyan 12 ezer dolgozójának emelte a fizetését a 161 ezer forintos szakmunkás-bérminimumra, ez azonban az összes dolgozói létszámra vetítve személyenként mindössze 1,3 százalékos béremelést jelentett. – Ez nagyon messze áll a versenyképességtől. Ráadásul fejenként 5 százalékkal csökkent a munkáltatói járulék, vagyis hol van az a különbözet, amelyet az államtól kifejezetten a bérek további fejlesztésének támogatására kapott a vállalat? – tette fel a kérdést az érdekvédő. Megjegyezte, a már tavaly is nyereséget felmutató vállalat az idei üzleti év után minden bizonnyal a nyereségadó csökkentésén is nyerni fog.

– A Tesco nem vállalt három évre előretekintő, 40 százalékos bérfejlesztést 2016-ban, az a KDFSZ javaslata volt – közölték megkeresésünkre az áruházláncnál. A szakszervezeti vezetők állításait a bértárgyalásról készült, aláírásokkal nem hitelesített írásos jegyzőkönyvből kimásolt néhány sorral cáfolták, elismerve, hogy szeretnének a top 3 cég közé tartozni a régióban. Arra a kérdésre, hogy mi az akadálya a korábbi elképzelés megvalósulásának az idén, noha a növekvő fogyasztás, illetve a kormányzati kedvezmények ezt lehetővé teszik, annyit válaszoltak, az elmúlt két évben a Tesco 7,4 milliárd forintot fektetett a magyarországi bérek emelésébe, és továbbra is elkötelezett, hogy versenyképes juttatási csomagot biztosítson munkatársai számára.

Forrás: Magyar Idők

 

Eseménynaptár

loader
Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció