Az idősek rétegének növekedése és az ingyenes betegellátás kiterjedtsége miatt Angliában gondokkal küzd az egészségbiztosítás – írja a Válasz.

Az uniós országokból érkező betelepedési hullám ellenzői szerint az ellátásra jogosultak újabb százezrei a rendszer összeomlásával fenyegetnek. Szakemberhiány lépett fel, a brit orvosok jelentős százaléka elvándorol, immár nemcsak Ausztráliába, de Németországba is, a fiatal kórházi rezidensek munkája így egyre megerőltetőbb. Sztrájkmozgalomba kezdtek. Először úgy sztrájkoltak, hogy a munkabeszüntetés és a felvonulások, gyűlések időtartamára a sürgősségi szolgáltatást ellátták, de még így is több száz műtétet kellett elhalasztani. Mivel nehezményezik, hogy túl gyakran osztják be őket hétvégére vagy kötelezik túlórázásra, úgy léptek sztrájkba, hogy a sürgősségi szolgálatot sem biztosítják.

A kórházi orvosoknak reform-munkaszerződést dolgozott ki a minisztérium, de a kötelező munkatöbblet még megfizetve sem tetszik a fiatal orvosoknak. Gyűlésükön a szónok, Marek Koperski arról beszélt, hogy Jeremy Hunt egészségügyi minisztert „különdíjjal kellene kitüntetni, amiért a század legnagyobb szervezeti zűrzavarát” valósította meg a gyógyítási szakmában.

Nyugtalanság uralkodik a tanügyben is, mert az angol elemi és középiskolák, kivéve az elit magánintézményeket, nem teljesítenek jól, tehát az állam igyekszik beavatkozni, s „akadémiák” létesítésével a gyenge tanintézeteket kivonni a helyi vezetés irányítása alól. A gyerekeknek egyre több szűrővizsgát kell letenniük már az elemiben. A szülők panaszkodnak, hogy a nebulókra túl nagy felkészülési munka hárul, a tanárok meg a teszteléssel járó pluszmunkát tartják megterhelőnek.

Anglia több részén szülők léptek sztrájkba. Bár az igazolatlan hiányzás itt is szabálysértés, nem vitték iskolába az elemistákat, így tiltakozva az ellen, hogy már hét-, majd tízévesen szűrővizsgákat kell letenniük. „Bánom is én, ha kap a gyerek rossz pontot a hiányzásért – mondta az egyik szülő –; a gyerekkor nem állhat folytonos magolásból.” A minisztériumi szóvivő azonban elengedhetetlennek tartja a teszteket: „Így észlelheti a tanár, hol kell extra segítséget nyújtania a kisdiáknak. Nagy az elmaradás az olvasáskészség és a számtan területén.”

Sokban hasonlóak az angol és a magyar tanügy vagy egészségügy problémái. Miért hát a sóhaj, hogy „bezzeg Angliában”? Azért, mert itt Koperski doktor a Jeremy Hunt miniszterrel folytatható további megbeszélésben bízik, a szülősztrájkot szervező édesanya pedig Nicky Morgan közoktatási miniszternek üzent: úgy látják, fölösleges sűrű vizsgáztatással fárasztani az elemistákat. David Cameron neve nem hangzik el. Sztrájkokat és tüntetéseket tanügyi vagy egészségügyi kérdésekben nem a kormány megbuktatására szerveznek. Hiszen a kabinet a választói többség támogatásával foglalta el a helyét. Ha egyesek szerint rosszul muzsikál, akkor a következő választáson lehet ellene szavazni.

Forrás: Válasz

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ