A Crowd-work – Finding new strategies to organise labour in Europe (EC-DG Employment) kutatás nemzetközi projekt 2019. májusában indult és 2021. április 30-ig tart. A projekt olyan új munkavégzési formát vizsgál, amely egy internetes platform segítségével földrajzilag szétszórt munkavállalók között oszt ki tömegesen munkafeladatokat, ami jelentős kihívás elé állítja a politikai döntéshozókat, a szakszervezeteket és a munkaügyi hivatalokat is.

A digitális platformok terjedésével az azokat használók érdekeinek képviselete és szervezése számos nehézséggel jár, az érdekképviselet tradicionális formái és az Európai szociális modell új kihívásokkal szembesül. A projekt célja azon szakszervezetek, alternatív szervezetek, társadalmi mozgalmak stratégiájának vizsgálata, amelyek a platformmunkások érdekeinek képviseletére vállalkoznak CrowdWork kutatási konzorcium országaiban. A projekt keretében ezért egyrészt feltárják a platformmunkások érdekképviseletét és szervezettségét meghatározó stratégiákat, másrészt a figyelmet az új lehetőségekre a szociális védelem és munkajogi szabályozás kérdéseiben, valamint jelzik azokat az új hazai valamint német, portugál és spanyol tapasztalatokat, amelyek a platform-alapú munkavégzés - a haknigazdaság („gig-economy”) - lehetséges pozitív hatásainak kiaknázását lehetővé teszik.

A CrowdWork projekt 2.1 hírlevele itt olvasható.