A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapjának segítségével a munkajog.hu szakértője megkísérel rendet vágni a foglalkoztatási támogatások nehezen átlátható világában. Valamennyi támogatásról elmondható, hogy nem érhető el bárhol bármely munkáltatónak, így konkrét ügyekben az előzetes tudakozódás elengedhetetlen. A munkajog.hu kétrészes sorozatának első részében a foglalkoztatás bővítését szolgáló bértámogatás, a munkába járáshoz kapcsolódó csoportos személyszállítás támogatása, a bérköltség-támogatás és a munkahelymegőrző támogatás rövid ismertetése következik.

A munkaügyi bírság összege a hatóság mérlegelésétől függően harmincezer forinttól tízmillió forintig terjedhet. Vajon milyen szempontokat mérlegel a hatóság a bírság összegénél megállapításánál? – olvasható a munkajog.hu oldalán.

A túlképzett munkavállalók foglalkoztatása régóta vitatott kérdés a HR szakemberek körében. Ilyen munkavállalók foglalkoztatása esetén több olyan a mindennapi munkavégzés során felmerülő praktikus tényezőt is figyelembe kell venni, amelyeknek akár jogi vetületei is lehetnek. Áttekintés a hazai munkajogi szabályok tükrében. Gera Dániel írása a munkajog.hu oldalán.

Jár-e kamat a munkavállalónak késedelmes bérfizetés esetére? Milyen feltételekkel követelhető vissza a jogalap nélkül kifizetett munkabér? Mit tehet a munkavállaló a bérfizetés elmaradása esetén? - A munkajogász válaszol a jogiforum.hu oldalán.

A munkáltatónak a munkaviszonnyal összefüggésben széles körű ellenőrzési joga van a dolgozó tevékenységét illetően, de azért messze nem terjed ki mindenre, és ami a legfontosabb: ha a munkavállaló tudta nélkül történik, a vállalat bizony csúnyán megütheti a bokáját – írja a Piac és Profit.

Új kormányrendelet szabályozza a belföldi napidíjat, érdemes megismerkedni a szabályozás részleteivel. A belföldi hivatalos kiküldetésben lévő munkavállalónak a többletköltségei fedezetére ugyanis napidíj jár, ami főszabályként a napidíj adóköteles, mint a munkabér – írja az ado.hu.

Figyelemmel kell lenni arra a következetes ítélkezési gyakorlatra, amely szerint a károsult nem köteles személyi és vagyoni viszonyait a baleset után változatlanul fenntartani és megőrizni – állapította meg ítéletében a Kúria.

Lelkészi szolgálati jogviszonyon alapuló igények érvényesítésére az állami igazságszolgáltatás előtt nincs mód – a Kúria egyedi döntése a jogaszvilag.hu oldalán.

Milyen iratmegőrzési kötelezettség vonatkozik a munkaügyi iratokra? Nem minden szabály mondja ugyanazt, pedig a jövedelemre, a társadalombiztosításra vonatkozó iratok nyugdíjba vonuláskor igen fontosak lehetnek. Olvasói kérdésére Sinka Júlia adó- és számviteli tanácsadó válaszol az adozona.hu oldalán.

Az ellátások folyósítása alatt egyre szélesebb körben van lehetősége a magánszemélynek keresőtevékenységet is folytatni, de hogyan alakul a közteher fizetési kötelezettség – teszi fel a kérdést az adóhivatal szakembere – olvasható a kamaraonline.hu cikkében.

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ