A hétköznapi életben gyakran előforduló eset, hogy a munkavállaló a vállalkozás tulajdonában lévő személygépkocsijával a megengedett sebességhatárt túllépi vagy tiltott helyen parkol és közlekedési vagy parkolási bírság kerül kiszabásra a vállalkozás részére.

 Amennyiben a társaság megtérítteti a bírság összegét a munkavállalóval, úgy kérdésként merül fel, hogy a bírság összegéről kell-e számlát kiállítania a vállalkozásnak – hívta fel a figyelmet szakértő partnerünk, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt. – olvasható a Piac és Profit oldalán.

bírság, céges autó

 Amennyiben a vállalkozás megtérítteti munkavállalójával a közlekedési vagy parkolási bírság összegét, akkor a kapott pénzösszeg fejében a vállalkozás nem nyújt szolgáltatást, így áfa fizetési kötelezettségük nem keletkezik az Áfa tv. 2. §-ban meghatározott adótárgy hiányában.

Tekintettel arra, hogy a bírság megtéríttetése nem minősül szolgáltatásnyújtásnak, így annak összegéről számlát sem szükséges kiállítania a társaságnak. A bírság munkavállaló részére történő továbbterheléséről elégséges tehát egy számviteli bizonylat kiállítása.

Forrás: Piac és Profit

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ