Mi a teendő, ha a munkáltató a családi kedvezmény érvényesítésére szóló nyilatkozatot figyelmen kívül hagyta? A Saldo szakértői szerint erre a helyzetre is van megoldás – olvasható a Piac és Profit oldalán.

 A munkáltató a munkavállaló által leadott nyilatkozat alapján köteles a családi kedvezmény érvényesítésére.

Abban az esetben, ha a munkáltató a kedvezmény érvényesítését saját tévedése okán elmulasztotta, az érintett hónapokat önellenőrzéssel köteles helyesbíteni.

Az Szja. tv. 29/A. § (2) bekezdése alapján a családi kedvezmény – az eltartottak számától függően – kedvezményezett eltartottanként és jogosultsági hónaponként van meghatározva – hívta fel a figyelmet szakértő partnerünk, a Saldo Pénzügyi Tanácsadó és Informatikai Zrt.

Az Art. 50. §-a alapján a munkáltató havonta a tárgyhót követő 12-éig köteles a kifizetésekről adatot szolgáltatni, mely a (2) bekezdés 6. pontja alapján a családi kedvezmény igénybevételére vonatkozó adatokat is tartalmazza. Az Art. 54. § (7) bekezdése alapján a munkáltatónak önellenőrzéssel kell helyesbítenie az általa levont jövedelemadó-előleget és az adót.

Ha a munkavállaló mulasztotta volna el leadni az adóelőleg-nyilatkozatát, a munkáltató a nyilatkozat átvételét követően lenne köteles annak érvényesítésére. Ebben az esetben a munkáltató döntésén múlna, hogy visszamenőlegesen, önellenőrzés keretében érvényesíti-e a kedvezményt.

Forrás: Piac és Profit

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ