Szabályokat fogadott el a munka és a családi élet összeegyeztetésének növelésére csütörtök délután az Európai Parlament (EP) a szabadságot illető minimumszintekre és a nemek közötti egyenlőségre vonatkozóan.

A brüsszeli plenáris ülésen 490:82 arányban megszavazott csomagot már a másik uniós társjogalkotó szerv, a tagállami kormányok tanácsa is elfogadta informálisan. Ennek értelmében minden apának vagy vele egyenrangú társszülőnek – ahol a nemzeti szabályozás ilyet meghatároz – joga lesz legkevesebb tíz munkanapig tartó apasági szabadságra menni gyereke születésének, örökbefogadásának időszakában, vagy halva születés esetén. Ezen időszak alatt a betegszabadság idején járó bért kell kapnia.

Az EP két hónapnyi, át nem ruházható és fizetett szülői szabadsággal is kiegészítette a jogszabályt.
Ez alanyi jogon mindkét szülőnek jár, így lehetővé téve a gyermekgondozási feladatok kiegyensúlyozottabb elosztását a családban. 

Mint írták, az egyes tagállamok határozzák majd meg a minimum szülői szabadság ideje alatt járó bérek vagy juttatások mértékét. De ezeket úgy kell megállapítani, hogy a jobban kereső szülőnek is módja legyen szabadságot kivenni.

Emellett évente öt nap gondozói szabadságot kell adni a rokonukat személyesen gondozó, valamint a súlyosan beteg vagy életkora miatt gondozásra szoruló személyt ellátó munkavállaló számára.

Az irányelv alapján a dolgozó szülők és gondozók kérhetik majd, hogy rugalmas munkarend szerint, például távmunkában dolgozhassanak. Az elbírálásakor mérlegelni kell a fogyatékos, súlyosan beteg gyermek szülei vagy az egyedülálló szülők esetében felmerülő extra igényeket is.

Ez az irányelv lépést tesz a nemek közötti egyenlőség, az egyenlőbb felelősségelosztás felé. A nők általában alacsonyabb fizetéseket és nyugdíjakat kapnak. Most segítünk abban, hogy a munkapiacra visszalépve kiaknázhassák a bennük rejlő potenciált, míg az apáknak nagyobb szerep jut a gyereknevelésben. A szabályozás az idősebb generációt gondozó családtagokat is segíti. Vagyis jó a férfiaknak, a nőknek, a családoknak és a gazdaságnak is

– jelentette ki David Casa EP-képviselő.

A tagállamoknak három éven belül kell átültetniük az irányelvet saját jogrendjükbe.

 


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ