Kft. 2019-ben több száz kilométerre, esetleg uniós országban (például Szlovákia) lakó munkavállalókat foglalkoztatna. Az elszállásolást saját ingatlanában oldaná meg. Milyen adóvonzata van ezen juttatásnak? – kérdezte az Adózóna olvasója. Surányi Imréné okleveles közgazda szakértőnk válaszolt.

Szakértőnk véleménye szerint

alkalmazható az szja-törvény 1. számú mellékletének 8.6. f) pontja,

amely szerint adómentes a munkásszálláson történő ingyenes vagy kedvezményes elhelyezés. E rendelkezés alkalmazásában munkásszállásnak minősül a kifizető tulajdonát képező vagy általa bérelt olyan szálláshely, amely

– egy lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében a lakóhelyiségben egynél több,

– több lakóhelyiséggel rendelkező önálló ingatlan esetében lakóhelyiségenként legalább egy,

a kifizetővel munkaviszonyban lévő olyan magánszemély elhelyezésére szolgál, aki nem rendelkezik lakás haszonélvezeti joggal nem terhelt 50 százalékot meghaladó mértékű tulajdonjogával, haszonélvezeti jogával azon a településen, ahol a munkahelye van.

Munkásszálláson történő elhelyezés az olyan más elhelyezés is, amely esetében a munkavállaló legfeljebb egy lakóhelyiséget használhat, ide nem értve a szállodának minősülő kereskedelmi szálláshelyen történő elhelyezést, azzal, hogy nem része az adómentes juttatásnak az étkezési szolgáltatás biztosítása.

Nem adómentes az elhelyezés, ha a kifizető olyan magánszemélyt, illetve annak hozzátartozóját szállásol el, akivel a társasági adóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásnak minősülő esetekben meghatározott kapcsolat áll fenn.

Forrás: adozona.hu

 


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ