Tegyük fel, hogy a munkavállaló a felmondási idejét tölti – akár azért, mert ő maga mondta fel a munkaviszonyt, akár azért, mert a munkáltató közölt felmondást. Az is előfordulhat, hogy nem „felmondás” történt, hanem a felek megállapodtak a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésében azzal, hogy a munkaviszony későbbi időpontban szűnik meg: például március 5-én megállapodnak abban, hogy a munkaviszony március 31-én fog megszűnni, és addig a munkavállaló köteles munkát végezni. A Kamaraonline cikke.

Ezen időszak alatt azonban valamelyik fél olyan magatartást tanúsít, amelyre figyelemmel a munkaviszony nem tartható fenn. Egy, a Kúria által 2018-ban tárgyalt ügyben például a munkavállaló a munkaviszony előre meghatározott megszűnési időpontjáig végleges jelleggel törölte a munkáltató informatikai rendszerének adatait, ezáltal súlyos kárt okozott. Előfordulhat az is, hogy a munkavállaló céges adatokat tulajdonít el vagy igazolatlanul távol marad, önkényesen szabadságot vesz ki vagy éppen alkoholos befolyásoltság alatt jelenik meg a munkahelyen.

Kérdés, hogy tud-e a munkáltató ilyen esetben bármit tenni, hiszen a munkaviszony a közeljövőben így is, úgy is meg fog szűnni.

A munkajogi gyakorlat a hasonló jellegű ügyekben egyértelmű. Akár a felmondási idő alatt, akár a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszüntetése során addig az időpontig, amíg a felmondási idő le nem telik vagy a közös megegyezés szerint a munkaviszony meg nem szűnik, a munkaviszony még fennáll.

Ebből az is következik, hogy (megfelelő indokok fennállása esetén) a munkaviszony azonnali hatállyal megszüntethető ezen időszakban, tehát akkor is, ha a felmondási idő már folyamatban van.

Ezt a gondolatmenetet a bírói gyakorlat is alátámasztja. A Legfelsőbb Bíróság (mai elnevezése: Kúria) korábban a következő elvet fogalmazta meg: a felmondás közlését követően, a felmondási idő alatt – mivel a munkavállaló munkaviszonya még nem szűnt meg – a munkáltató azonnali hatályú felmondással élhet. Ilyen esetben a munkaviszony az azonnali hatályú felmondással szűnik meg. Ennélfogva az eredeti felmondást tartalmazó jognyilatkozathoz már munkaviszonyt megszüntető joghatás nem fűződik.

Forrás: Kamaraonline.hu


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ