Munkavállalóként gyakran halljuk, olvassuk, hogy újfent megváltozott a Munka törvénykönyve. Azért, hogy ne legyünk kiszolgáltatott helyzetben és szükség esetén alappal kiállhassunk igazunkért, fontos ismerni a ránk irányadó új rendelkezéseket. A 2018. január első napja dióhéjban a következő lényeges munkajogi változásokat hozta – írja a Das Jogszerviz.

 • Kibővül a munkavállalói képviselők fogalma

A korábbi szabályok szerint a munkavállalói képviselők körét az üzemi tanács tagja, az üzemi megbízott és a gazdasági társaság felügyelő bizottságának munkavállalói képviselője alkották. Újdonság, hogy a szakszervezeti tisztségviselő is jogosult a fenti titulusra, ami azért lényeges, hiszen például a munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén, amennyiben a munkavállaló munkavállalói képviselőnek minősült, kérheti a munkaviszony helyreállítását.

 • Megváltozott munkaképességű munkavállaló fogalmának meghatározása

Az újévtől a Munka törvénykönyve vonatkozó szabályai értelmében megváltozott munkaképességű munkavállalónak az a személy tekinthető,

 • akinek az egészségi állapota 60 százalékos vagy kisebb mértékű,
 • aki legalább 40 százalékos egészségkárosodással rendelkezik,
 • akinek a munkaképesség-csökkenése 50-100 százalékos mértékű,
 • aki rokkantsági ellátásban részesül.

Az újítás főként abból a szempontból bír jelentőséggel, hogy immár a megváltozott munkaképességű munkavállaló is jogosult 5 munkanap pótszabadságra.

 • A garantált bérminimum konkretizálása

Egyes munkavállalói csoportokra vonatkozóan a kormány különböző mértékű kötelező legkisebb munkabért és garantált bérminimumot állapíthat meg, a következő szempontok figyelembevételével.

 • Milyen követelmények szükségesek az adott munkakör ellátásához,
 • a munkaerőpiac hogyan alakul az érintett munkakör vonatkozásában,
 • az érintett földrajzi terület milyen hatással bír az egyes ágazatokra, illetve
 • a nemzetgazdaság aktuális helyzete mit diktál.
 • Kiemelt figyelmet kap az egészségi állapot fenntartása

Az újévtől a munkavállalót már nem csak olyan munkára lehet alkalmazni, amely a testi alkatára, fejlettségére tekintettel számára megfelelő, hanem az egészségi állapotára is ügyelni szükséges. Ha ez utóbbiban -orvosi igazolással alátámasztott módon- romlás következik be, így korábbi munkakörében nem foglalkoztatható tovább, munkáltató köteles felajánlani számára egy másik, elfogadható munkakört. Ha ilyen nincs éppen, a munkavégzés alól fel kell menteni.

A változások kivétel nélkül a munkavállalóért vannak. Szükség esetén ne féljünk felhívni rá munkáltatónk figyelmét. Ha zárt ajtókba ütközünk, forduljunk a munkaügyi bírósághoz. Előtte azonban feltétlenül kérjük ki egy munkajogban jártas jogász véleményét.

Forrás: das.hu


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ