A Vasutasok Szakszervezete (VSZ) szerint a kormány hamarosan tárgyalhat a Munka törvénykönyve módosításának tervezetéről, amelynek egyik pontja megszüntetné a szombati készenléti munkáért járó pótlékot. A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének véleménye szerint a munkáltató, a MÁV állna így bosszút a dolgozókon.

 

    A VSZ szombati közleményében az áll, hogy a tervezett törvénymódosítás után a készenléti jellegű munkakörben dolgozókat szombaton és vasárnap is munkára lehetne kényszeríteni, pluszdíjazás nélkül.

A közlemény szerint így tízezreket fosztanának meg a pótléktól, amely azoknak jár, akiket úgy rendelnek készenléti munkára szombaton, hogy utána vasárnap, rendes munkaidőben kell dolgozniuk.

Emlékeztettek, hogy a MÁV-csoportnál - egy bírósági döntés nyomán - éppen most kell kifizetni mintegy 5 milliárd forintnyi elmaradt pótlékot az ilyen munkakörben foglalkoztatottak számára. Szerintük összefüggés van a törvénymódosítási szándék és a kifizetés között.

A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezetének (VDSzSz Szolidaritás) szombati közleménye szerint a MÁV-csoport kívánja a törvénymódosító javaslattal havi 10-15 százalékkal csökkenteni az akár napi 16 órát dolgozó munkavállalók bérét.

A VDSzSz bízik abban, hogy a javaslattevő eláll szándékától, vagy ha nem, úgy a kormány - meghirdetett politikájával összhangban - elutasítja a keresetek jelentős csökkentését és a vasárnap végzett munka növelését jelentő javaslat parlament elé terjesztését.

A közlemény szerint kérik a kormányt, hogy tegye általánossá a vasárnapi pótlék fizetésének törvényi kötelezését a vasárnapi munkavégzés visszaszorítása érdekében. Minden munkavállalót, akit a munkáltatók vasárnapi munkavégzésre köteleznek, alanyi jogon és feltétel nélkül illessen meg legalább 50 százalékos vasárnapi pótlék

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ