Az Európai Unió Bíróságához fordult a családi juttatásokat érintő osztrák jogszabály ügyében csütörtökön az Európai Bizottság, mivel nem érkezett kielégítő válasz Ausztriától a tavaly év elején indított kötelezettségszegési eljárás keretében küldött felszólítólevélre.

A 2019. január 1-től hatályos jogszabály értelmében az Ausztriában munkát vállaló uniós polgárok nem Ausztriában élő gyerekei után az osztrák hatóságok a helyi árszínvonal alapján állapítják meg a családi ellátás, illetve a személyijövedelemadó-kedvezmény összegét.

Ez a legtöbb esetben csökkentést jelent, és kifejezetten kellemetlenül érinti például a határ mentén élő, esetleg ingázó magyar munkavállalókat. A törvény ellen több EU-tagállam, köztük Magyarország is tiltakozott.

A törvény életbe lépését követően az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Ausztria ellen. A bizottság csütörtöki tájékoztatásában ismételten hangsúlyozta, hogy a jogszabály diszkriminatív és közösségi jogba ütközik. A brüsszeli testület indoklása szerint a gyerekek után járó ellátásnak meg kell egyeznie a szabad mozgáshoz fűződő jogukat gyakorló európai uniós munkavállalók és a helyi munkavállalók esetében.

Mint írták, az osztrák jogszabály ellentétes az egyenlő bánásmódról szóló irányelvvel. A szabályozás révén ugyanis eltérő családtámogatás illeti meg a különböző tagállamokból érkező, de ugyanott dolgozó munkavállalókat, és az EU alapszerződése tiltja a munkavállalók állampolgárságon alapuló bármiféle, közvetlen vagy közvetett megkülönböztetését.

 Forrás: HVG

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

 

 

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ