Alapjaiban alakítaná át az egészségügyet a kormány, szétválasztanák az állami és a magántulajdont. Orbán Viktor (55) kormányfő beszélt erről a napokban – írja a Blikk.

Megnéztük, mi éri meg jobban, a paraszolvencia vagy a fizető ellátás.

Elsőre a boríték látszik olcsóbbnak.

A magánkórházakban a kis műtétek is 150 ezer forinttól kezdődnek, a közepes beavatkozások 2-300 ezertől indulnak, az olyan összetett operáció, mint a csípőprotézis-műtét már1 milliókörül van.

Ehhez képest a hálapénz szinte sehol nem több 100-150 ezernél. Még a szülészetben is legfeljebb 100, a vidéki kórházakban 30-50 ezret kap az orvos, magánklinikán viszont 400-600 ezer a tarifa.

Ám még sincsenek elzárva a magánkórházak elől az átlagemberek.

Külön biztosítással bárki megkerülheti az állami várólistákat.

Ellátás

Hálapénz (ezer Ft)

Magánkórház (ezer Ft)

Szülés

20-100

400-560

Mandulaműtét

50-70

330

Gerincsérvműtét

100

500

Emlődaganateltávolítás

50

240

Mióma eltávolítás

50-100

570

Bokaszalagműtét

50

300

Bánfai Zsolt, az egyik egészségbiztosítási tanácsadó cég, az Ebh.hu munkatársa szerint már havi 6-8 ezer forintért elérhetők a magánrendelők, a kórházi ellátásra is érvényes biztosítások ára pedig 10-40 ezer forint között lehet havonta. Ennek pedig töredéke, ha a munkáltató szerződik valamelyik biztosítóval több száz alkalmazottra.

 

Forrás: Blikk

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció