Alig fél munkanappal korábban, mint hogy Varga Mihály a marhabőr táskában bevitte a Parlamentbe, az OKÉT fórumán – szóbeli előterjesztés alapján - a kormány a közszolgálati dolgozók képviselőivel egyeztetett a jövő évi költségvetésről. A nagy konföderációk vezetői mind ott voltak, elkészültek a hivatalos fotók. Akkor a kötelező érdekegyeztetés már rendben is van? Az MKKSZ hírlevele itt olvasható.

 

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ