Azt az információt kapta az Index az Országos Széchényi Könyvtárból, hogy már-már elviselhetetlen körülmények között kell dolgozniuk az intézmény munkatársainak a könyvtár déli oldalán, mert a szomszédos Budapesti Történeti Múzeum Szent István termének átépítése során keletkező nagy mennyiségű por gyakorlatilag akadály nélkül bejut a könyvtár helyiségeibe, raktáraiba és folyosóira – írja az Index.

 A por azon túl hogy veszélyezteti a gyűjteményt, az egészségre is ártalmas lehet. Egyik forrásunk szerint voltak olyan időszakok, amikor konkrétan nem lehetett látni a folyosókon a portól. A kialakult helyzet miatt több könyvtáros is hazament.

Kaptunk pár nem túl jó minőségű fotót is, amiken az egyik poros levegőjű folyosó látható két szögből:

Úgy tudjuk, hogy a könyvár vezetősége a múlt héten az alábbi emailt küldte a könyvtár dolgozóinak:

Kedves Munkatársak! Az épület déli folyosóin érzékelhető por miatt felvettük a kapcsolatot a beruházóval (Várkapitányság). Keresnek megoldást. Addig türelmet kérünk.

Szerdán dél körül azt tapasztaltam a helyszínen, hogy a munkák folyamatosan zajlanak a könyvtár mellett. Bent a könyvtár déli oldalán 4-5 takarítót láttam, akik a porral küzdöttek: porszívóztak, port töröltek. A folyosókon lévő tárlókat vékony rétegben szürkés-fehéres finom por borította, a szennyeződés – amennyire meg tudtam ítélni –, nem háztartási eredetű, inkább olyasmi, mint ami malter, vakolat bontásakor szokott keletkezni.

Ott jártamkor a levegőben szemmel látható por nem lebegett, a kapott képeken látható állapot tehát kétségkívül javult, azonban a levegő így is nehéz, poros érzetet keltett, a padló pedig néhol csikorgott cipőm talpa alatt. Az egyik dolgozószobából kilépő könyvtáros orrát, száját sállal eltakarva, a porra panaszkodva beszélgetett kollégájával, az egyik takarítónő pedig miután végighúzta az egyik könyves szekrényen, méltatlankodva nézte a mikronszálas portörlőjét, illetve az azt ellepő szennyeződést.

Levélben megkerestem a Várkapitányságot, a Budapesti Történeti Múzeum és az OSZK-t is a kialakult helyzettel kapcsolatban. A Várkapitányság az alábbi választ küldte a múzeummal és könyvtárral val való egyeztetés után:

A Budavári Palotának az Országos Széchenyi Könyvtár által használt részében lévő por nem a kivitelezési munkák következményeként került be az épületbe. A Budavári Palota déli összekötő szárnyának átépítésével járó feladatok az ilyenkor szokásos mértékben épületrezgést okoznak. Ez előhozta a hosszú évtizedek alatt lerakódott port az álmennyezetek fölötti területről. A beruházó az átépítéssel járó összes körülményt az utóbbi egy évben előzetesen felmérte az OSZK-val közösen, de a rejtett helyen lévő nagy mennyiségű port érthető okokból nem láthatta előre. A helyzet megoldásán a beruházó az OSZK-val és a kivitelezővel közösen dolgozik.

A Nemzeti Hauszmann Program keretében zajlik a Budavári Palota teljes műszaki felmérése. Célunk, hogy az épületegyüttes megújításához hiteles képet kapjunk, és hogy a jövőben a mostanihoz hasonló esetek ne történhessenek meg.

Rövid telefonos beszélgetés során az is tisztázódott, hogy az OSZK és a BTM között nincs olyan építészeti, gépészeti kapcsolat (folyosó, szellőzőrendszer, csatorna stb) amin keresztül egyikből a másikba por kerülhetne.

Forrás: Index

 

Ha tetszett a cikk, LIKE-old Facebook oldalunkon!

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ