Május végén, a kompetenciamérés napján tartaná meg a sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, ám úgy látszik, hogy ez nem annyira tetszik a hatalomnak, már most érkeznek meglehetősen furcsa válaszok a felvetésükre. A PDSZ a munkaterhelés csökkentését és a vetítési alap eltörlését tűzte célul – írja a pecsistop.hu.

Május 29-re tervezi a sztrájkot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete, ha már március 14-én a szolidaritási munkabeszüntetést az utolsó pillanatban államtitkári szintről akadályozták meg.

Nagy Erzsébet, a PDSZ pécsi ügyvivője lapunknak a tervezett sztrájkkal kapcsolatban elmondta,

már korábban kiküldték a nagyobb munkáltatóknak azt a levelet, amely egy megállapodás-tervezet a személy- és vagyonvédelemre, amire keddig várják a választ (a korábbi, pécsi tankerületnek küldött levél volt a minta).

A PDSZ egyébként attól tart, hogy vagy nem kapnak választ a tervezetre, vagy elutasítják azt munkáltatói részről. Ha viszont a keddi határidőig nem kapnak választ, akkor a bírósághoz fordul a szakszervezet. Nagy Erzsébet elmondta,

a legnagyobb rákfene a sztrájktörvényben az, hogy az oktatás is az elégséges szolgáltatások közé van sorolva, a PDSZ viszont vitatja ezt a besorolást.

A tervek szerint egyébként a sztrájk alatt azon iskolákból, ahol sokan vennének részt a munkabeszüntetésen, arra fogják kérni a tankerületeket, hogy a gyermekek felügyeletét olyan iskolákban szervezzék meg, ahol kevés tanár sztrájkol.

Több tankerülettől kapott már szinte ugyanolyan választ a PDSZ, amelyekben arról írnak, hogy mivel a PDSZ az Emberi Erőforások Minisztériumával tárgyal a sztrájkról, így az elégséges szolgáltatásról szóló megállapodás nem időszerű a részükről.

Nagy Erzsébet szerint ez a hozzáállás a sztrájktörvény nem ismeretéből fakadhat, ugyanis az folyamatos egyeztetést ír elő az érintett felek között.

Nagy szerint teljesen téves nézet, hogy a tárgyalás kizárná a sztrájkot, ám az azonban jogellenes és alapjogot sértő, ha a még elégséges szolgáltatásról nem hajlandó tárgyalni a munkáltató, mivel ezzel a jogszerű sztrájk megtartását akadályozza.

Nagy Erzsébet kitért az esetleges bírósági szakaszra is, ugyanis a sztrájktörvény szerint öt nap alatt kell nem peres eljárásban lefolytatni a bíróságra került ügyet, ez vonatkozik a másodfokra is. A Kúria esetében viszont már nincsenek ilyen szűk határidők. Ha azonban elhúzódik az ügymenet, akkor a szakszervezet alkotmányjogi panasszal fog élni, és ha kell, egészen Strasbourgig viszik az ügyet.

Mikor márciusban a közszolgálati dolgozók miatt tartottak volna szolidaritási sztrájkot, akkor Latorcai János államtitkár az utolsó pillanatban akadályozta meg az egészet azzal, hogy jogellenesnek minősítette a megmozdulást. Azóta kiderült, Latorcai akciója jogellenes volt, csak mire ez napvilágot látott, addigra elmúlt a szolidaritási sztrájk napja.

Nagy Erzsébet elmondta, azért választották a május 29-ei dátumot a sztrájkra, mert aznap tartják a kompetenciamérést az iskolákban, így egy ilyen napon megtartott munkabeszüntetéssel a gyerekeknek nem okoznak kiesést a tanmenetből. Ha azonban késik a bírósági ítélet, azzal a kormányzat azt kockáztatja, hogy a sztrájk tovább csúszik júniusra, az évzárás és az érettségik idejére.

A PDSZ fő követelése, hogy csökkenjen a munkaterhelés, a szakszervezet pedig úgy értesült, hogy a kormányzat hajlandó lenne visszaállni a mostani 22-26 kötelező óra helyett 23-24-re csökkentené (de korábban a kötelező óraszám 22 óra volt, plusz ehhez jön még hozzá a felkészülési idő, értekezletek, adminisztráció, stb.) A nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő (NOKS-os) dolgozóknak 2008 óta nem emelték a bérét, de a tanároknál is rossz a vetítési alap megléte, amely az újabb bérleszakadást eredményezheti - magyarázta Nagy Erzsébet.

A tanároknál 2014 volt az első és utolsó év, amikor az emelkedő minimálbérhez volt kötve a fizetés, de 2015-től már belépett a 2014-es minimálbérhez kötött vetítési alap. Azóta az emeléseket - amik inkább kiigazítások - nem lehet számottevőeknek nevezni a PDSZ szerint, hiába próbálja a kormányzat így beállítani.

Forrás: pecsistop.hu

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ