A hét elején számoltunk be róla részletesen, hogy Palkovics László végleg elvenné a Magyar Tudományos Akadémia kutatóintézeteinek finanszírozását, ezzel pedig számos akadémiai dolgozó állása, és a magyar tudományos élet alapvető működését biztosító kutatások kerültek veszélybe – írja a bla.hu nyomán a Mérce.

A kutatók által „Palkovics-tervnek” aposztrofált, igen zavaros minisztériumi háttéranyag alapján átlagosan a jelenlegi összeg 80 százalékára csökkentenék a humán- és társadalomtudományi, akadémiai kutatóintézetek számára elérhető normatívát, és az Európai Unióban eddig egyedülálló módon – pályázati útra utalná át az MTA összes kutatásának teljes alapfinanszírozását, teljes bizonytalanságot állandósítva ezzel a mindennapi munkában.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium vezetőjénél múlt hét végén a Professzorok Batthyány Köre (PBK) delegációja járt, a megbeszélés után Palkovics László a küldöttség egy tagját felhívta telefonon, majd hosszasan beszélt arról, mennyire elhivatott az MTA átalakítása mellett.

A Professzorok Batthyány Köre most közös nyílt levelet írt Palkovics államtitkárnak, valamint Lovász László MTA-elnöknek, amelyben azt javasolják, hogy mivel az „MTA kutatóhálózat működési modelljének átalakításával kapcsolatos tárgyalások akadoznak, és az emiatt elmérgesedő hangulatban a megoldás késedelmet szenved”

az ITM és az MTA hozzanak létre egy közös alapítványt az alapfinanszírozásra, ami biztosítaná a kutatóhálózat fenntartását és működtetését, miközben biztosítja a „kellő tudományos autonómiát”.

A PBK által javasolt alapítvány összetétele kormányemberekből és akadémikusokból állna:

Az új struktúrát paritásos elven javasoljuk létrehozni, ahol az irányító-felügyelő testületbe a Kormány, míg a szakmai-tudományos testületbe az Akadémia delegálná a tagok többségét.

A kormányt általában feltűnő serénységgel támogató szervezet tehát ha teljesen nem is szüntetné meg a kormányzati kontrollt az Akadémia felett, a Palkovics-féle koncepciót se tartja egészében kívánatosnak:

Véleményünk szerint kiváló kutatás nem képzelhető el alapfinanszírozás nélkül. A pusztán projekt alapú működés bizonytalanságot szül a kutatói körben és feleslegesen nehezíti a működtetést. A hosszabb (évtizedes) távlatban tervezhető életpályamodell nélkül a kutatói pálya vonzerejének vészes csökkenése várható. A legutóbb kihirdetett Tématerületi Kiválósági Programban a lehetséges pályázók egyenlőtlen eséllyel szerepelnek, ez orvosolandó.

Forrás: Mérce


Ha Te is szeretnél a rabszolgatörvény ellen tiltakozni a Facookon és szeretnél egy ilyen keretet a profilképedre, akkor:
1. kattints a profilképedre
2. kattints a "keret hozzáadására"
3. írd be a keresőbe, hogy "Stop rabszolgatörvény"
4. húzással igazítsd a kívánt helyre
5. add meg, mennyi ideig akarod használni
6. fogadd el a változtatásokat

Eseménynaptár

Társ-szerkesztőségünk:

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

További információ