Olykor 45 fokosra forrósodó vezetőfülkében kell dolgozniuk a BKV buszvezetőinek. Az új buszokban már van klíma, csak épp nem működik. Újabb szakszervezet készül jogi lépésre az elviselhetetlen munkakörülmények miatt – írja a Népszava.

Kicsit több mint 45 fokot mértek a BKV egyik, Modulo típusú BKV-s busz vezetőfülkéjében a múlt héten - derül ki arról a fotóról, amelyet egy sofőr készített. Az elviselhetetlen forróságot ráadásul a BKV-flotta egyik szinte vadonatúj, 2016-ban vásárolt járművében mérték, mert bár a a vezetőfülkében van légkondicionáló, az nem működött. Információink szerint azért nem, mert úgy adták ki forgalomba a buszt, hogy nem töltötték fel gázzal a klíma rendszerét. A Népszava értesülése szerint nem ez volt az egyetlen eset, egy szintén új trolibusz vezetőfülkéjében is elmulasztották a légkondicionálót működőképessé tenni, és ott is 40 fok feletti hőmérsékletet mértek a sofőrök.

A BKV egyik, buszos dolgozókat képviselő érdekvédelmi szervezete, a Belföldi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezete (BTDSZ) a munkáltató sorozatos mulasztásai miatt jogi lépéseket fog tenni.

Szabó István, a BTDSZ elnöke a Népszava megkeresésére rettenetesnek nevezete a BKV által biztosított munkakörülményeket. Azt még súlyosabbnak tartja: a munkáltatónak tudomása volt arról, hogy nem megfelelő műszaki állapotú légkondicionálókkal küld forgalomba járműveket. Ezzel extrém hőségnek tették ki a sofőröket munkavégzés közben, holott megoldható lenne a berendezések működtetése. Szabó felelőtlennek nevezte a BKV vezetőit, akik engedélyt adtak a működésképtelen légkondicionálójú buszok közlekedtetésére. Azt még nem tudják, hogy a munkaügyi hatósághoz vagy a rendőrséghez fordulnak. A BTDSZ jogászai most mérlegelik, melyik hatóság az alkalmasabb arra, hogy érvényt szerezzenek megfelelő munkakörülményekhez való joguknak.

A szintén BKV-s dolgozókat képviselő Egységes Közlekedési Szakszervezet a múlt héten a munkavédelmi hatóságnál panaszolta be a BKV-t az elviselhetetlen munkakörülmények miatt. A BKV "villamosos és metrós" dolgozóit képviselő Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének elnöke viszont nem ebben látja a megoldást. Mint megírtuk, azért nem fordulunk a munkavédelmi hatósághoz, mert a feljelentéstől egy csapásra sem a kánikula, sem a létszámhiány, sem a járművek állapota nem fog változni. „A jövőben viszont több pénzt kell fordítani az ilyen helyzetek elkerülésére, amit képviselni fogunk” – mondta lapunknak Gulyás Attila elnök.

Forrás: Népszava

Eseménynaptár

loader

Sztrájk 2.0Meg­je­lent Ber­ki Er­zsé­bet tu­do­má­nyos i­gé­nyű össze­fog­la­ló mű­ve a mun­ka­harc esz­kö­ze­i­nek ma­gyar­or­szá­gi al­kal­ma­zá­sá­ról.
A Sztrájk 2.0 el­ér­he­tő e‐book for­má­ban.

Megvá­lasz­tot­tak — Mi lesz most?A szem­lé­le­té­ben teljes mér­ték­ben újdon­ság­nak szá­mí­tó könyv egy­részt meg­oldást nyújt a ma­gyar szak­szer­ve­ze­te­ket is súj­tó fo­lya­ma­tos tag­lét­szám­csökkenés meg­állí­tá­sá­ra, más­részt se­gít át­te­kin­te­ni a mun­ka­he­lyi tiszt­ség­gel já­ró fe­la­da­to­kat, va­la­mint azok si­ke­res el­lá­tá­sá­hoz gya­kor­la­ti ta­ná­csok­kal lát­ja el a mun­ka­he­lyi szak­szer­ve­ze­ti tiszt­ség­vi­se­lőket.

To­vábbi in­for­má­ció